Open werkplaats ‘LEIDERSCHAP IN CONTACT’

GyroscopeIn september 2011 start een nieuwe OPEN WERKPLAATS ‘LEIDERSCHAP IN CONTACT’.

De Werkplaats is bedoeld voor directeuren en managers, die contact als essentieel uitgangspunt zien voor hun leidinggeven. Zonder bewust contact ontbreekt de vonk tussen het werk, de mensen en de gekozen richting. Met alle negatieve effecten van dien. Contact helpt tevens om reeds aanwezige leiderschapskwaliteiten beter tot hun recht doen komen en genereert commitment binnen de organisatie. Natuurlijk zijn we niet altijd ‘in contact’, des te belangrijker je daarvan bewust te zijn en waar nodig bij te sturen.

De Werkplaats is een maandelijks terugkerend reflectiemoment te midden van de hectiek van alledag. Een klein clubje met intervisiekarakter, waarbij we elkaar bij voortduring niet met rust laten, respectvol en in alle rust. De opbrengst is met name:

 • Beter in contact met jezelf, waardoor je aan authenticiteit en geloofwaardigheid wint
 • Situaties beter kunnen ‘lezen’, waardoor je ze doorgrond en tot werkzame oplossingen komt.
 • Geschoolde intuïtie om de goede dingen op het juiste moment te doen
 • Beter contact met je contactuele ‘eigen’aardigheden en daardoor meer zicht en greep op de (bij)effecten van je handelen.
 • Een sensor voor de (on)balans tussen de krachtenvelden binnen en buiten je organisatie en jouw invloed daarop.
 • Zodanig contact met de menselijke en zakelijke onderstromen in je organisatie, dat beslissingen door medewerkers ‘verstaan’  en geaccepteerd worden.

Effect: een vanzelfsprekende stijl van leidinggeven, waardoor met minder energie méér bereikt wordt. Leiderschap in contact leidt tot een krachtige organisatie, die in contact met zichzelf, zijn opdrachtgevers, zijn leveranciers en zijn omgeving opereert.

De werkplaats is een echte ontdekkingsreis, die deels door een programma maar vooral door de ‘ wet van de situatie’ ingegeven wordt, aan de hand van een steeds helderder wordende rode draad. Een klein clubje met intense ontmoetingsmogelijkheid, waarbij we elkaar bij voortduring niet met rust laten, respectvol en in alle rust. Het gaat om 9 maandelijkse dagbijeenkomsten met een ritmisch karakter. Er wordt ruim baan gegeven aan de centrale focus: het contact met de eigen werksituatie, de eigen casuïstiek en je eigen aandeel daarin, afgewisseld met korte verhandelingen over het ‘Leiderschap in Contact’- concept, zoals:

 • Contact: de mix van ontvankelijkheid en aanwezigheid
 • Het verschijnsel Innerlijke Emigreren
 • De consekwenties van Innerlijk Emigreren
 • Niet willen veranderen…eerst gewaarworden.
 • De drie lagen van contact: bewustwording en pendelen
 • Handelen volgens de ‘wet van de situatie’
 • De OrganisatieGyroscoop®
  • De drie vitale organisatieprocessen
  • Hun onderlinge samenhang en invloed
  • De dynamiserende en stabiliserende kanten
  • De zakelijke en menselijke aspecten
  • De gyroscoop als diagnose instrument
  • Verschijnselen van balans en onbalans
  • Het fenomeen ‘Verborgen bestuurders’
  • De gyroscoop als leidraad voor leiderschapsontwikkeling
  • De verbindingsfunctie van de leider
  • De gyroscopische sensor van de leider
  • De gyroscoop als dialooginstrument

De kosten bedragen € 4200,= ex BTW, inclusief syllabi , versnaperingen en maaltijden, exclusief de verblijfskosten voor het laatste blok. Het maximaal aantal deelnemers is 8, prettig besloten en betrokken. De Werkplaats kan ook – op maat gesneden – ‘in company’ georganiseerd worden. Referenties beschikbaar.

Wanneer je belangstelling hebt mail naar driesoosterhof@hetnet.nl of bel 0343-443425. Zie ook mijn linkedin profiel.

Iets doet het niet

Als zoon van een elektricien werd ik er mee groot gebracht: ‘zonder contact geen stroom’ en ‘bij verkeerd’ contact of een ondeugdelijke elektrische installatie, kortsluiting en stoppen die doorslaan. Ik moest als jonge jongen ook regelmatig naar klanten waar ‘ iets’ het niet deed. Jongen, riep mijn vader dan, ga jij even naar de gezusters Wolters, de televisie doet het niet. En als die het dan weer deed verliet ik als ‘tovenaar’ hun huiskamer. In mijn huidige werk als consultant/coach moet ik ook regelmatig uitvliegen, dan doet een organisatie het niet en zit op een of andere manier de stekker niet in het stopcontact, zijn menselijke draden verkeerd verbonden of deugt de hele contactuele installatie niet.