Laatste Nieuws: Boekpresentatie ‘Leiderschap in Contact’ 10 mei 2011

leiderschap in contact boekcoverHet is zover. Mijn boek ‘Leiderschap in Contact’ komt binnenkort uit. De presentatie is op 10 mei 2011 om 20.00 uur in het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70 in Austerlitz (bij Zeist). Het officiele deel duurt tot ongeveer 21.00 uur inclusief een kort muzikaal intermezzo door Joep de Bont. Daarna gezellig napraten en gelegenheid het boek aan te schaffen voor de speciale introductieprijs van €18,- (i.p.v. €22,95,-). Graag gepast betalen. Bij verhindering kun je het boek voor 10 mei ook nog voor deze voorintekenprijs bestellen, verzendkosten komen daar nog bij.

Ik nodig je van harte uit aanwezig te zijn bij de presentatie. Laat s.v.p. voor 1 mei weten of je komt via driesoosterhof@hetnet.nl. Bestelling van het boek ook via dit emailadres.

Theorie en praktijk hand in hand

Na het voorwoord door Harry Starren van De Baak en de Introductie van het boek maak je in 3 delen kennis met het concept ‘leiderschap in contact’, de verkorte inhoudsopgave zie je hieronder. Uitgangspunt van het boek is dat contact van doorslaggevende betekenis is voor de effectiviteit van leiderschap. En dat de mate waarin een leider in of uit contact is een organisatie kan maken of……juist breken. Belangrijk daarbij is evenwichtige aandacht voor de drie vitale organisatieprocessen: het primaire, het sociale en het sturingsproces. De ervaring leert dat leiders vaak één of twee van die processen geheel of gedeeltelijk verwaarlozen. En verwaarloosde processen gaan -net als kinderen- tegensputteren, hun eigen leven leiden of zelfs saboteren. Thema is ook hoe je -vaak onderhuidse- verstorende patronen en hun oorzaken kunt (h)erkennen, doorbreken en meer sociale cohesie kunt bewerkstelligen. En hoe je bij in- en externe stakeholders draagvlak creëert voor de organisatie die je voor ogen staat.

Verschillende concepten dienen als hulpmiddel waaronder de OrganisatieGyroscoop, een open instrument dat mens en organisatie integraal in beeld brengt. Ik laat zien hoe je daarmee complexe verschijnselen kunt ontwarren en hun onderlinge samenhang zichtbaar maakt. En hoe achter symptomen de kern van een vraagstuk zichtbaar wordt en de bodem rijp wordt voor echt werkzame oplossingen.

Ik lardeer mijn eigen inzichten en ervaringen met die van een achttal contactuele en inspirerende Nederlandse leiders in de rol van bestuurder, ondernemer, directeur of commandant. (deel IV: Inspirerende leiders in contact) Ik heb daarvoor uitgebreid gesproken met Jos de Blok, oprichter/directeur/ eigenaar van Buurtzorg Nederland, Gerrit Breeman, directeur van Volkshuisvesting Arnhem, Hans van Geest, commandant van Brandweer District Eemland, John Halmans, directeur van de Gulpener Bierbrouwerij, Robert de Hoog, oprichter/directeur/mede-eigenaar van Tandheelkunde Zonnestraal te Hilversum, Nel Hoogvorst, bestuursvoorzitter van Zorggroep Samen in Noord Holland; Ernst Veen, directeur van De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam en Gert van der Zwan, directeur van het Carolus Clusius College in Zwolle. Sommigen van hen halen regelmatig de publiciteit , anderen vliegen meer onder de radar door. Een ding hebben ze gemeen: hun organisaties floreren.

Inhoudsopgave ‘Leiderschap in Contact’

Voorwoord Harry Starren van De Baak

Introductie van het boek

DEEL I: De basisingrediënten voor leiderschap in contact
1. De leider in contact
2. De 3 lagen van contact
3. De ‘verborgen bestuurders’ van de leider
4. De context van leiderschap: de OrganisatieGyroscoop

DEEL II: Leiden vanuit het midden: organisaties uitbalanceren
5. In contact met je organisatie: aandacht voor balans
6. Herkennen van systemische verstoringen
7. Obstakels op weg naar sociale cohesie
8. Blootleggen van organisatorische wanconstructies
9. Ontmaskering van ‘collectieve verborgen bestuurders’

DEEL III: Het contact met de stakeholders: van overeenkomst tot commitment
10. Het 9-luik en het opbouwen van stakeholder-relaties
11. Schoolvoorbeelden van goede relaties met stakeholders

DEEL IV: Inspirerende leiders in contact

Waarom een boek over leiderschap in contact?

Tien jaar geleden kwamen die twee begrippen haast als vanzelf samen. Steeds meer ben ik de koppeling van deze twee fenomenen als fundamenteel gaan zien. Dat besef is er extra op momenten dat die koppeling ontbreekt en op zichzelf competente leiders weliswaar veel communiceren, maar niet ‘in contact’ zijn. Ik zie dat leiders ‘uit contact’ -door hun positie en verantwoordelijkheid- meer dan wie ook een negatieve impact hebben op het welzijn van mens en organisatie. En dat er op dat eenvoudige -doch niet altijd makkelijke- punt veel winst te behalen valt.

Het fenomeen is me meer en meer gaan boeien. Ik ben me in toenemende mate bewust geworden dat ‘in’ en ‘uit’ contact gaan uiterst subtiele mechanismen kent.. voor je het weet schiet je eruit: ‘innerlijk emigreren’ heet dat in mijn boek. Zelfs leiders die zichzelf een contactmens vinden lopen daar tegenaan.

Ik ben er maar eens goed voor gaan zitten, heb al mijn inzichten, ervaringen en concepten gebundeld, heb over het onderwerp vele gesprekken gevoerd en…… ben gaan schrijven. Het resultaat ligt er nu: ‘Leiderschap in Contact’, in boekvorm (uitgeverij Back2Base), bestemd voor ieder die direct of indirect met leiderschap bezig is.