Het krachtenspel van verbindende leiders

Hoe komt het dat de ene leider, met weerbarstige bestuurders en medewerkers, sterk en krachtig blijft? En de ander een cipier en gevangene is van eisen en verwachtingen? Hoe blijf je een alerte pendelaar tussen grootschaligheid en individu? De westerse wetenschap toepassend? Oosterse wijsheden praktiserend en verinnerlijkend?¬†Bovenstaande vraagstellingen waren leidend op het jaarlijkse congres van de Spirituele Management Tafel, op 21 juni 2012, de langste dag van het jaar. Tijdens dit jaarcongres met als thema:¬†‘Het krachtenspel van verbindende leiders’, werd vanuit uiteenlopende invalshoeken een verdiepingsslag gemaakt. De deelnemers kregen een meergangenmenu voorgeschoteld met smaakmakers die u in hun keuken lieten meekijken. Zij waren directeuren uit diverse sectoren, maar ook een theater-/zangkunstenaar en Zenboedist/ oosterse vechtkunstenaar. Ikzelf was gevraagd met de ‘leiderschap in contact’-bril op de verschillende thema’s en onderdelen van het congres te introduceren, in goede banen te leiden en met elkaar te verbinden. Dat heb ik gedaan door het begrip krachtenspel uit te diepen aan de hand van de OrganisatieGyroscoop, die in mijn boek uitvoerig beschreven wordt. Theorie en praktijk kwamen mede daardoor beide tot hun recht, sterker nog: ze vulden elkaar heel mooi aan. Het werd in De Horst in Driebergen een levendig, inspirerend en contactueel evenement.

Mocht je een dergelijke contactuele en interactieve gebeurtenis een keer voor je eigen organisatie willen organiseren, neem contact met me op en we gaan co-creeren. En de kans is groot dat er dan echt wat gaat gebeuren.

Over Dries Oosterhof Organisatiebegeleiding

Dries Oosterhof (1947), drs.Andragogiek, begeleidt directie- en management(teams) bij organisatie- en leiderschapsontwikkeling en is gespecialiseerd in het in goede banen leiden van weerbarstige en vaak ongrijpbare vraagstukken in het spanningsveld van mens en organisatie. Is auteur van het boek 'Leiderschap in Contact" waarin hij zijn ervaringen en concepten uiteenzet en daarbij gebruik maakt van de relazen van 8 leiders, die hun organisatie 'in contact' aansturen. Leiderschap in Contact gaat ervan uit dat contact van doorslaggevende betekenis is voor de effectiviteit van leiderschap en een basale factor vormt voor de impact van de leider op zijn mensen, de organisatie en zijn omgeving.
Dit bericht is geplaatst in nieuws. Bookmark de permalink.