Leiden (van)uit het midden

Zoals bekend werk ik bij het begeleiden van zowel organisaties als hun leiding met een eenvoudig instrument: de OrganisatieGyroscoop®. Kenmerkend daarin is de ruimtelijke weergave van drie vitale organisatieprocessen: het primaire, het sociale en het sturingsproces, elk met twee polaire krachten. Zij kruisen elkaar in het midden en als de leider alle drie aandacht wil geven en ze integraal wil aansturen zal hij juist vanuit dat midden leiding moeten geven. Zie hoofdstuk 5 van ‘Leiderschap in Contact’

Maar de praktijk is weerbarstig en het verhaal van Ans in mijn vorige blog is een treffend voorbeeld daarvan. Het sturingsproces is losgeraakt van de andere twee. Medewerkers voelen zich niet gezien en reageren smalend op de zoveelste ingreep van boven die volgens hen de plank volledig misslaat. Dat was ook de toon waarin Ans over haar leiding sprak: smalend en hen betichtend van oogkleppen-management. En zij zelf: ze voelde zich niet gehoord, miskend en buiten gesloten. Ondanks al haar verdiensten.

Als je dit fenomeen in de gyroscoop tot uitdrukking wilt brengen kan je dat – een beetje karikaturaal – zo tot uitdrukking brengen

Wanneer het werk en de mensen van de uitvoering en het sturingsproces elkaar kwijtraken – uit contact zijn – verzwakt een organisatie, ook al gaat het vooralsnog uiterlijk voor de wind. Dat lezen we her en der en dat leert ook mijn eigen ervaring in het werken met leiders en hun organisaties. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn?

Zie de Workshop ‘Organisatieontwikkeling, de kunst van het uitbalanceren’

Over Dries Oosterhof Organisatiebegeleiding

Dries Oosterhof (1947), drs.Andragogiek, begeleidt directie- en management(teams) bij organisatie- en leiderschapsontwikkeling en is gespecialiseerd in het in goede banen leiden van weerbarstige en vaak ongrijpbare vraagstukken in het spanningsveld van mens en organisatie. Is auteur van het boek 'Leiderschap in Contact" waarin hij zijn ervaringen en concepten uiteenzet en daarbij gebruik maakt van de relazen van 8 leiders, die hun organisatie 'in contact' aansturen. Leiderschap in Contact gaat ervan uit dat contact van doorslaggevende betekenis is voor de effectiviteit van leiderschap en een basale factor vormt voor de impact van de leider op zijn mensen, de organisatie en zijn omgeving.
Dit bericht is geplaatst in Boek, Overpeinzingen, Verdieping. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *