Blinde vlek en paradox

Ooit vroeg een directeur/eigenaar van een handelsonderneming mij of ik zijn managementteam kon en wou trainen. Op mijn vraag waarom hij dat wou zei hij oprecht: “Omdat ze zich zo hinderlijk gedwee en afhankelijk opstellen tegenover mij” En ik flapte eruit: “Hoe bent u daarin geslaagd dan’? Hij was perplex, hij had in al die jaren zijn eigen invloed op dat patroon totaal niet in de gaten gehad. Hier was een blinde vlek in werking.

Door zijn blinde vlek(ken) realiseert een leider zich vaak niet dat hij zijn/haar mensen wel erg eenzijdig aanstuurt. Door druk te zetten, maatregelen op te leggen, preken te houden etc. etc.  Teamleden reageren  met gevoelens van onvrede en onbegrip, onderhuidse sabotage (ja zeggen maar nee doen) of openlijke tegenwerking…Waarop de leider – van de weeromstuit – opnieuw in de overdrive gaat. De vicieuze cirkel en toenemende polarisatie in optima forma.

De blinde vlek is er maar al te vaak de oorzaak van dat een gezonde polariteit of paradox verwordt tot een  ogenschijnlijk onoverbrugbare tegenstelling. Je sluit de andere kant gewoonweg uit. Het is ook best lastig om het verband te zien tussen een hinderlijk  organisatie-verschijnsel en je eigen vervormde waarneming. Want voor een blinde vlek bestaat geen externe vlekoplosser. “Kijk nâh jûh eigûh!” is hier het devies. Je wenden tot een eerlijke en oprechte collega, vriend of coach is een eerste stap op weg naar bewustwording. Die ander werkt als een spiegel en dat kan weliswaar ongemakkelijke momenten opleveren, maar ook louterende. Want als het o