‘Leiderschap in Contact’, proeverij in september

– In ontmoeting met het Inspiratiepodium Arnhem –

Het woord ‘contact’ stamt van het Latijnse woord ‘con-tangere’en staat voor elkaar (aan)raken. Bij mensen in leidinggevende posities leidt dit tot vragen als: weet jij anderen te raken, waardoor wordt jijzelf geraakt,  ben jij ‘in contact’ met de mensen om je heen? Welke invloed heeft het wel of niet in contact zijn op jouw leiderschap en wat is de impact daarvan op de mensen in jouw team.

spreker2Levenspad en leiderschap.

Daar waar mijn boek verhaalt over de doorslaggevende betekenis van contact op de effectiviteit van leiderschap binnen organisaties, nodigt Maria Mazarakis mensen uit op het InspiratiePodium in Arnhem om te vertellen over de achterkant van hun CV, hun levenspad. Want ons levenspad en de manier waarop we dat afleggen beïnvloedt in hoge mate hoe we de voorkant van ons CV invullen en hoe we ons in de wereld manifesteren. Interessant en ook uitermate leerzaam is het om te kijken hoe zich dat in iemands leiderschap vertaalt en zichtbaar maakt.  Lees verder ‘Leiderschap in Contact’, proeverij in september