‘Leiderschap in Contact’, proeverij in september

– In ontmoeting met het Inspiratiepodium Arnhem –

Het woord ‘contact’ stamt van het Latijnse woord ‘con-tangere’en staat voor elkaar (aan)raken. Bij mensen in leidinggevende posities leidt dit tot vragen als: weet jij anderen te raken, waardoor wordt jijzelf geraakt,  ben jij ‘in contact’ met de mensen om je heen? Welke invloed heeft het wel of niet in contact zijn op jouw leiderschap en wat is de impact daarvan op de mensen in jouw team.

spreker2Levenspad en leiderschap.

Daar waar mijn boek verhaalt over de doorslaggevende betekenis van contact op de effectiviteit van leiderschap binnen organisaties, nodigt Maria Mazarakis mensen uit op het InspiratiePodium in Arnhem om te vertellen over de achterkant van hun CV, hun levenspad. Want ons levenspad en de manier waarop we dat afleggen beïnvloedt in hoge mate hoe we de voorkant van ons CV invullen en hoe we ons in de wereld manifesteren. Interessant en ook uitermate leerzaam is het om te kijken hoe zich dat in iemands leiderschap vertaalt en zichtbaar maakt. Onze ervaring is dat het publiekelijk op een podium vertellen over de achterkant van je CV, waarbij je zowel jouw sterke als kwetsbare momenten deelt met anderen, je zichtbaarder en toegankelijker maakt. Je laat vanuit die houding anderen eerder toe in je denken, waarnemen, intuïtie en voelen. In het concept van ‘Leiderschap in Contact’ zijn dit cruciale eigenschappen, waarmee je een vruchtbare bodem legt voor een waarlijk veilig en scheppend klimaat, ook wel co-creatie genoemd.

Proeverij

In deze proeverij – bestaande uit het bijwonen van het InspiratiePodium op de avond van 24 september in Arnhem en de kennismakingsworkshop op 25 september – doen we daartoe verkennende exercities op het raakvlak van menszijn en  leiderschap. Je ervaart wat de persoonlijke verhalen van anderen met jou doen en stelt jezelf de volgende vragen: lukt het me met verwondering te luisteren, waardoor word ik geraakt, wanneer ben ik in contact met de spreker en wanneer niet? De persoonlijke verhalen en de manier waarop ze verteld worden zijn een belangrijke aanvliegroute om deze ervaringen eens onder de loep te nemen en van daaruit te kijken naar ieders persoonlijk leiderschap. In welke mate ben jij als leidinggevende ‘in contact’? Aanmelden kan via mail of  telefoon.

 Cyclus ‘Leiderschap in Contact’.

Voor hen die de smaak te pakken hebben organiseren we in februari 2015 de Workshop-Cyclus ‘Leiderschap in Contact’ Co-Creatie1. Daarin laten we  de concepten ‘De Achterkant van je CV’ en ‘Leiderschap in Contact’ verder samensmelten. Je wordt als leidinggevende dan zelf uitgenodigd op het podium te gaan staan en jouw eigen publiek deelgenoot te maken van de achterkant van jouw CV. Dit podium-optreden wordt in individuele gesprekken voorbereid. In de workshopdag en 2 vervolgmiddagen belichten we de cruciale momenten uit jouw presentatie en onderzoeken we jouw manier van contact maken en de impact daarvan op anderen, gebruik makend van de diverse kernaspecten uit “Leiderschap in Contact’. Nadere informatie volgt, aanmelding is al mogelijk.

Maria op Podium

Data proeverij:  24 september a.s. InspiratiePodium-avond (20.00-22.30 uur) en 25 september workshopdag (10.00-17.00 uur) Kosten  € 175,-  (excl. btw, inclusief InspiratiePodium-avond, dagarrangement en lunch en het boek ‘Leiderschap in contact’)

Data Cyclus ‘Leiderschap in Contact’: 12 februari Podiumavond, 13 februari workshop, 27 februari en 20 maart vervolgmiddagen. Nadere informatie volgt.

De Proeverij en de Cyclus kunnen ook los van elkaar gevolgd worden.

Locatie: Inspiratiehuis Arnhem, Utrechtseweg 310, gebouw B44, Arnhem. (www.inspiratiehuisarnhem.nl)

 

Over Dries Oosterhof Organisatiebegeleiding

Dries Oosterhof (1947), drs.Andragogiek, begeleidt directie- en management(teams) bij organisatie- en leiderschapsontwikkeling en is gespecialiseerd in het in goede banen leiden van weerbarstige en vaak ongrijpbare vraagstukken in het spanningsveld van mens en organisatie. Is auteur van het boek 'Leiderschap in Contact" waarin hij zijn ervaringen en concepten uiteenzet en daarbij gebruik maakt van de relazen van 8 leiders, die hun organisatie 'in contact' aansturen. Leiderschap in Contact gaat ervan uit dat contact van doorslaggevende betekenis is voor de effectiviteit van leiderschap en een basale factor vormt voor de impact van de leider op zijn mensen, de organisatie en zijn omgeving.
Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *