Meer overwinningen gevierd dan behaald

Zojuist is er al weer een internationaal opererende organisatie negatief in het nieuws gekomen. Ook deze keer heeft een buitenlandse vestiging zich aan de centrale controle onttrokken en wordt ze verdacht van fraude. Te groot en te globaal geworden, zeggen we dan, miscommunicatieeigen schuld. Iedereen kent het wel inmiddels: de totaal verschillende ervaringswerelden van waaruit centrale organen en operationele eenheden elkaar beoordelen en benaderen. Zelfs als ze niet zo grootschalig en internationaal zijn als in bovenstaande casus. Ook ik beluister aan de coachingstafel de onvrede en frustratie die dit bij betrokkenen teweeg brengt. Ik hoor een CvB-lid nog verzuchten: “Vaak krijgen we geen vat op wat er zich achter de cijfers afspeelt, locaties laten gewoon het achterste van hun tong niet zien”. En een directeur meldde me dat hij bepaalde plannen van centraal als onuitvoerbaar in de prullenmand had gemikt. “Die leven en denken in een andere wereld”, zei hij geërgerd.

Het doet mij meteen denken aan een Duitse collega, die dit verschijnsel met een sportmetafoor aanduidde: “Het lijkt wel of centraal en decentraal   aan verschillende sporten doen, met Verschillende sporten duidelijk andere talen en spelregels. De een speelt voetbal en met 11 man moet er een bal in een net geschoten worden. Lukt dat dan heb je een punt. De ander speelt tennis en daarbij moet met 1 a 2 personen een bal over een net geslagen worden. Lukt dat niet dan ben je meteen 15 punten kwijt.” Een interessante metafoor, want een van de problemen is dat men elkaar – onuitgesproken – wel vanuit die eigen belevingswereld en dominante waarden beoordeelt en bejegent. En dus ….niet echt bereikt. Het is ook verdraaid lastig om  je – in de sportmetafoor blijvend – op het zelfde speelveld te begeven en tegelijkertijd een ander spel te spelen.

Teufelskreis
Als je dat beeld voor ogen houdt is het eigenlijk logisch dat macht en manipulatie worden ingezet om de eigen zin door te drijven. Logisch ook dat onderhuidse sabotage opduikt om te voorkomen dat dat lukt. En vooral logisch tenslotte dat een organisatie op die manier nooit een sterke eenheid wordt. Onze Oosterburen hebben voor de vicieuze cirkels waarin partijen op die manier gevangen zitten, een treffende term: Teufelskreise.

Ze vormen natuurlijk een enorme risicofactor, voorbeelden te over. Het is om die reden dat we er in ons programma “Teams in Contact’ – waar nodig – aandachFoto Brochure Teams in Contactt aan besteden: aan de typische verschijnselen en aan manieren om zulke Teufelskreise te doorbreken. Ooit zei een topman van een ministerie, deelnemer aan een dergelijk programma: “Ik hoop dat we hier kunnen praten over de dingen die niet goed gaan, want bij ons worden meer overwinningen gevierd dan behaald“. Met die ironische kwinkslag sloeg hij de spijker op zijn kop.

Over Dries Oosterhof Organisatiebegeleiding

Dries Oosterhof (1947), drs.Andragogiek, begeleidt directie- en management(teams) bij organisatie- en leiderschapsontwikkeling en is gespecialiseerd in het in goede banen leiden van weerbarstige en vaak ongrijpbare vraagstukken in het spanningsveld van mens en organisatie. Is auteur van het boek 'Leiderschap in Contact" waarin hij zijn ervaringen en concepten uiteenzet en daarbij gebruik maakt van de relazen van 8 leiders, die hun organisatie 'in contact' aansturen. Leiderschap in Contact gaat ervan uit dat contact van doorslaggevende betekenis is voor de effectiviteit van leiderschap en een basale factor vormt voor de impact van de leider op zijn mensen, de organisatie en zijn omgeving.
Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *