Begrijp de complexiteit met de SchoolGyroscoop

Samen met collega Gerard Grommers van TeamWerkt heb ik speciaal voor (school)teams en mijn driedimensionaal model door-ontwikkeld om hen te helpen grip te krijgen op hun vaak als complex en weerbarstig ervaren werkelijkheid. Wij laten je met deze meer- dimensionaliteit kennismaken door middel van een ruimtelijke manier van kijken naar (onderwijs)organisaties en hun teams.

225px-Gyroscope_precessionDeze andere manier van kijken kan teamleden helpen om eigen waarnemingen te nuanceren, de juiste woorden te vinden, vooroordelen en vooringenomenheden te ontkrachten, verbanden zichtbaar te maken en vanuit een helicopterview naar de eigen vraagstukken te kijken en adequate oplossingsrichtingen te vinden. Wij noemen deze waarnemingsstijl de Gyroscopische Blik en het instrument om je die blik aan te leren de SchoolGyroscoop.

Hier de link naar het artikel in ‘De Nieuwe Meso’ (het vakblad voor schoolleiders en –bestuurders) van juni 2016: ‘De SchoolGyroscoop als hulpmiddel’  Voor geinteresseerden is er er ook een uitgebreide digitale longread beschikbaar, waarin deze manier van kijken naar (school)organisaties verder uitgediept wordt. Voor deze uitgebreide versie klik hier http://www.denieuwemeso.nl/nieuws/de-schoolgyroscoop-als-hulpmiddel

De beschreven benadering in De Nieuwe Meso wordt in door ons als intern teamtraject aangeboden onder de titel ‘Werkplaats Teams in Contact’. Ter kennismaking en als een soort proeverij bieden wij in september 2x de introductiewerkplaats ‘Teams in Contact’ aan, waarin deelnemers in één middag een gedegen introductie krijgen in gyroscopisch kijken, praten en handelen. Een nadere beschrijving over inhoud, locatie, data, kosten en de inschrijvingsmogelijkheden zie je in  teams-in-contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *