Masterclasses ‘Regie vanuit de Kern’ in 2016/2017

Leiderschap en theater

In De Gids van 2 juni j.l. publiceert schrijver en jurist Maarten Asscher het essay ‘De rol van leider’. Daarin pleit hij voor erkenning van de theatrale aspecten van leiderschap. Leiderschap dat sterk gericht is op degenen voor wie de leider zijn of haar rol vervult. Eén definitie van leiderschap spreekt hem bijzonder aan: ‘Leadership is the ability to act and to enable others to act.’ In dat woord ‘act’ zit volgens hem niet alleen het begrip ‘handelen’, maar ook een connotatie van toneelspelen, acteren. Leiderschap, in deze benadering, is altijd een wisselwerking tussen hoe iemand is en hoe iemand handelt. Tussen de persoonlijkheid en het gedrag dat iemand vertoont, wanneer de omstandigheden dat vereisen.

De wet van de situatie

 Iemand is daarmee niet  leider, maar vertoont leiderschap op momenten dat het erop aankomt. Fascinerend om te zien hoe gelouterde trainers met het ene team succes boeken en effectief leiderschap vertonen en elders de boel maar niet op gang kunnen krijgen.  Maarten Asscher sluit dan ook perfect aan op de uitdrukking ‘handelen volgens de wet van de situatie’ van managementconsultant Marie Parker Folett, die al rond 1900 (!) vanuit dit principe werkte.  En….hij sluit ook naadloos aan op onze visie op leiderschap, zoals die in de Masterclass ‘Regie vanuit de Kern’ tot uitdrukking komt. Lees verder Masterclasses ‘Regie vanuit de Kern’ in 2016/2017