Alle berichten van Dries Oosterhof Organisatiebegeleiding

Dries Oosterhof (1947), drs.Andragogiek, begeleidt directie- en management(teams) bij organisatie- en leiderschapsontwikkeling en is gespecialiseerd in het in goede banen leiden van weerbarstige en vaak ongrijpbare vraagstukken in het spanningsveld van mens en organisatie. Is auteur van het boek 'Leiderschap in Contact" waarin hij zijn ervaringen en concepten uiteenzet en daarbij gebruik maakt van de relazen van 8 leiders, die hun organisatie 'in contact' aansturen. Leiderschap in Contact gaat ervan uit dat contact van doorslaggevende betekenis is voor de effectiviteit van leiderschap en een basale factor vormt voor de impact van de leider op zijn mensen, de organisatie en zijn omgeving.

Percussie en contact

Het Inspiratiehuis Arnhem organiseert regelmatig zg inspiratiepodia. Daar kan het publiek zich laten verrassen en inspireren door diverse sprekers die de ‘achterkant’ van hun CV belichten. Ze vertellen hun persoonlijke verhaal over hun passie, hartstocht en levenspad.Verhalen die in de kern gaan over geluk en plezier, over hindernissen en beren, over links- of rechtsom datgene doen wat ze het liefst willen.

Het InspiratiePodium Arnhem staat iedere keer op een andere, bijzondere plek in Arnhem. Steeds zoekt Maria Mazerakis, de oprichtster en eigenares van Inspiratiehuis Arnhem, een plek die ‘iets’ met haar doet, haar raakt of die haar met verwondering doet kijken. Vaak is het een plek die niet ‘af’ is; een atelier, een werkplaats, een ondergrondse… Lees verder Percussie en contact

Het krachtenspel van verbindende leiders

Hoe komt het dat de ene leider, met weerbarstige bestuurders en medewerkers, sterk en krachtig blijft? En de ander een cipier en gevangene is van eisen en verwachtingen? Hoe blijf je een alerte pendelaar tussen grootschaligheid en individu? De westerse wetenschap toepassend? Oosterse wijsheden praktiserend en verinnerlijkend? Bovenstaande vraagstellingen waren leidend op het jaarlijkse congres van de Spirituele Management Tafel, op 21 juni 2012, de langste dag van het jaar. Tijdens dit jaarcongres met als thema: ‘Het krachtenspel van verbindende leiders’, werd vanuit uiteenlopende invalshoeken een verdiepingsslag gemaakt. De deelnemers kregen een meergangenmenu voorgeschoteld met smaakmakers die u in hun keuken lieten meekijken. Zij waren directeuren uit diverse sectoren, maar ook een theater-/zangkunstenaar en Zenboedist/ oosterse vechtkunstenaar. Ikzelf was gevraagd met de ‘leiderschap in contact’-bril op de verschillende thema’s en onderdelen van het congres te introduceren, in goede banen te leiden en met elkaar te verbinden. Dat heb ik gedaan door het begrip krachtenspel uit te diepen aan de hand van de OrganisatieGyroscoop, die in mijn boek uitvoerig beschreven wordt. Theorie en praktijk kwamen mede daardoor beide tot hun recht, sterker nog: ze vulden elkaar heel mooi aan. Het werd in De Horst in Driebergen een levendig, inspirerend en contactueel evenement.

Mocht je een dergelijke contactuele en interactieve gebeurtenis een keer voor je eigen organisatie willen organiseren, neem contact met me op en we gaan co-creeren. En de kans is groot dat er dan echt wat gaat gebeuren.

Boek ‘Leiderschap in Contact’ tiert al welig

Mijn boek Leiderschap in Contact is nog maar net uit (10 mei) of het  ligt al her en der op het nachtkastje. Het blijkt een gevoelig thema te raken. Veel leidinggevenden willen anders leidinggeven dan ze nu doen en gebruiken het boek als leidraad. Ze ontdekken dat ze vaker uit contact zijn dan ze dachten en daardoor veel minder effectief zijn dan mogelijk. Ze laten zich inspireren door de inhoud en de 8 leiders die in het boek aan het woord komen en  ‘in contact’ hun organisatie aansturen. Maar ook medewerkers herkennen zich in de verhalen en wat er in de relatie leidinggevende – medewerker alzo mis kan gaan. Ook zij kopen het boek om te ontdekken waar en hoe verbetering mogelijk is. Het is een heel plezierige gewaarwording te merken dat het boek zoveel mensen iets doet. Ik heb het zojuist aangeboden aan managementboek.nl, de volgende fase van verspreiding zullen we maar zeggen.