Categoriearchief: Boek

Leiden (van)uit het midden

Zoals bekend werk ik bij het begeleiden van zowel organisaties als hun leiding met een eenvoudig instrument: de OrganisatieGyroscoop®. Kenmerkend daarin is de ruimtelijke weergave van drie vitale organisatieprocessen: het primaire, het sociale en het sturingsproces, elk met twee polaire krachten. Zij kruisen elkaar in het midden en als de leider alle drie aandacht wil geven en ze integraal wil aansturen zal hij juist vanuit dat midden leiding moeten geven. Zie hoofdstuk 5 van ‘Leiderschap in Contact’

Maar de praktijk is weerbarstig en het verhaal van Ans in mijn vorige blog is een treffend voorbeeld daarvan. Het sturingsproces is losgeraakt van de andere twee. Medewerkers voelen zich niet gezien en reageren smalend op de zoveelste ingreep van boven die volgens hen de plank volledig misslaat. Dat was ook de toon waarin Ans over haar leiding sprak: smalend en hen betichtend van oogkleppen-management. En zij zelf: ze voelde zich niet gehoord, miskend en buiten gesloten. Ondanks al haar verdiensten.

Lees verder Leiden (van)uit het midden

Laatste Nieuws: Boekpresentatie ‘Leiderschap in Contact’ 10 mei 2011

leiderschap in contact boekcoverHet is zover. Mijn boek ‘Leiderschap in Contact’ komt binnenkort uit. De presentatie is op 10 mei 2011 om 20.00 uur in het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70 in Austerlitz (bij Zeist). Het officiele deel duurt tot ongeveer 21.00 uur inclusief een kort muzikaal intermezzo door Joep de Bont. Daarna gezellig napraten en gelegenheid het boek aan te schaffen voor de speciale introductieprijs van €18,- (i.p.v. €22,95,-). Graag gepast betalen. Bij verhindering kun je het boek voor 10 mei ook nog voor deze voorintekenprijs bestellen, verzendkosten komen daar nog bij.

Ik nodig je van harte uit aanwezig te zijn bij de presentatie. Laat s.v.p. voor 1 mei weten of je komt via driesoosterhof@hetnet.nl. Bestelling van het boek ook via dit emailadres.

Inhoudsopgave ‘Leiderschap in Contact’

Voorwoord Harry Starren van De Baak

Introductie van het boek

DEEL I: De basisingrediënten voor leiderschap in contact
1. De leider in contact
2. De 3 lagen van contact
3. De ‘verborgen bestuurders’ van de leider
4. De context van leiderschap: de OrganisatieGyroscoop

DEEL II: Leiden vanuit het midden: organisaties uitbalanceren
5. In contact met je organisatie: aandacht voor balans
6. Herkennen van systemische verstoringen
7. Obstakels op weg naar sociale cohesie
8. Blootleggen van organisatorische wanconstructies
9. Ontmaskering van ‘collectieve verborgen bestuurders’

DEEL III: Het contact met de stakeholders: van overeenkomst tot commitment
10. Het 9-luik en het opbouwen van stakeholder-relaties
11. Schoolvoorbeelden van goede relaties met stakeholders

DEEL IV: Inspirerende leiders in contact

Waarom een boek over leiderschap in contact?

Tien jaar geleden kwamen die twee begrippen haast als vanzelf samen. Steeds meer ben ik de koppeling van deze twee fenomenen als fundamenteel gaan zien. Dat besef is er extra op momenten dat die koppeling ontbreekt en op zichzelf competente leiders weliswaar veel communiceren, maar niet ‘in contact’ zijn. Ik zie dat leiders ‘uit contact’ -door hun positie en verantwoordelijkheid- meer dan wie ook een negatieve impact hebben op het welzijn van mens en organisatie. En dat er op dat eenvoudige -doch niet altijd makkelijke- punt veel winst te behalen valt.

Het fenomeen is me meer en meer gaan boeien. Ik ben me in toenemende mate bewust geworden dat ‘in’ en ‘uit’ contact gaan uiterst subtiele mechanismen kent.. voor je het weet schiet je eruit: ‘innerlijk emigreren’ heet dat in mijn boek. Zelfs leiders die zichzelf een contactmens vinden lopen daar tegenaan.

Ik ben er maar eens goed voor gaan zitten, heb al mijn inzichten, ervaringen en concepten gebundeld, heb over het onderwerp vele gesprekken gevoerd en…… ben gaan schrijven. Het resultaat ligt er nu: ‘Leiderschap in Contact’, in boekvorm (uitgeverij Back2Base), bestemd voor ieder die direct of indirect met leiderschap bezig is.