Categoriearchief: nieuws

De kracht van stille kennis

OrgGyroscoop stylistischj a la TheoIn onze maandelijkse Proeverijen Teams in Contact staat het werken met de OrganisatieTeamGyroscoop centraal. Deze benadering heb ik in mijn boek en  op mijn website uitvoerig beschreven. Zij leent zich bij uitstek om  de aanwezige (stille) kennis en ervaring in een team te analyseren en  opnieuw te bundelen.

Stille kennis

Met stille kennis ( ‘tacit knowledge’) wordt gerefereerd aan de verborgen inzichten en ervaring binnen een team. Teamleden zijn zich vaak niet of nauwelijks bewust dat ze die bij zich dragen. Die stille kennis gaan we activeren en in een z.g. gyroscopisch beeld samenbrengen. Daarmee gaat een team de eigen situatie met andere ogen beschouwen en de gewenste toekomst scherper voor ogen krijgen.  Lees verder De kracht van stille kennis

Unieke bundeling van krachten

Maria op PodiumIn het najaar start ik samen met Maria Mazarakis van het InspiratiehuisArnhem een bijzonder traject voor directeuren en (project- en interim-)managers. Het betreft de Werkplaats ‘Leiderschap in Contact’, die voor deze gelegenheid gekoppeld wordt aan het Inspiratiepodium, een twee-maandelijkse activiteit van het Inspiratiehuis. Op het podium staan, iets anders vertellen dan je normaal doet en daarop aansluitend de verdieping in een kleine groep van maximaal 6 deelnemers. Diegenen die dat aandurven krijgen er veel voor terug. Wat dat is, lees het op de website ‘Leiderschap in Contact’ onder aanpak en wil je meer informatie, bel me op 0343443425. Er komt zowel een open inschrijving als een op maat gesneden incompany-variant. Lees verder Unieke bundeling van krachten

Percussie en contact

Het Inspiratiehuis Arnhem organiseert regelmatig zg inspiratiepodia. Daar kan het publiek zich laten verrassen en inspireren door diverse sprekers die de ‘achterkant’ van hun CV belichten. Ze vertellen hun persoonlijke verhaal over hun passie, hartstocht en levenspad.Verhalen die in de kern gaan over geluk en plezier, over hindernissen en beren, over links- of rechtsom datgene doen wat ze het liefst willen.

Het InspiratiePodium Arnhem staat iedere keer op een andere, bijzondere plek in Arnhem. Steeds zoekt Maria Mazerakis, de oprichtster en eigenares van Inspiratiehuis Arnhem, een plek die ‘iets’ met haar doet, haar raakt of die haar met verwondering doet kijken. Vaak is het een plek die niet ‘af’ is; een atelier, een werkplaats, een ondergrondse… Lees verder Percussie en contact

Het krachtenspel van verbindende leiders

Hoe komt het dat de ene leider, met weerbarstige bestuurders en medewerkers, sterk en krachtig blijft? En de ander een cipier en gevangene is van eisen en verwachtingen? Hoe blijf je een alerte pendelaar tussen grootschaligheid en individu? De westerse wetenschap toepassend? Oosterse wijsheden praktiserend en verinnerlijkend? Bovenstaande vraagstellingen waren leidend op het jaarlijkse congres van de Spirituele Management Tafel, op 21 juni 2012, de langste dag van het jaar. Tijdens dit jaarcongres met als thema: ‘Het krachtenspel van verbindende leiders’, werd vanuit uiteenlopende invalshoeken een verdiepingsslag gemaakt. De deelnemers kregen een meergangenmenu voorgeschoteld met smaakmakers die u in hun keuken lieten meekijken. Zij waren directeuren uit diverse sectoren, maar ook een theater-/zangkunstenaar en Zenboedist/ oosterse vechtkunstenaar. Ikzelf was gevraagd met de ‘leiderschap in contact’-bril op de verschillende thema’s en onderdelen van het congres te introduceren, in goede banen te leiden en met elkaar te verbinden. Dat heb ik gedaan door het begrip krachtenspel uit te diepen aan de hand van de OrganisatieGyroscoop, die in mijn boek uitvoerig beschreven wordt. Theorie en praktijk kwamen mede daardoor beide tot hun recht, sterker nog: ze vulden elkaar heel mooi aan. Het werd in De Horst in Driebergen een levendig, inspirerend en contactueel evenement.

Mocht je een dergelijke contactuele en interactieve gebeurtenis een keer voor je eigen organisatie willen organiseren, neem contact met me op en we gaan co-creeren. En de kans is groot dat er dan echt wat gaat gebeuren.

Boek ‘Leiderschap in Contact’ tiert al welig

Mijn boek Leiderschap in Contact is nog maar net uit (10 mei) of het  ligt al her en der op het nachtkastje. Het blijkt een gevoelig thema te raken. Veel leidinggevenden willen anders leidinggeven dan ze nu doen en gebruiken het boek als leidraad. Ze ontdekken dat ze vaker uit contact zijn dan ze dachten en daardoor veel minder effectief zijn dan mogelijk. Ze laten zich inspireren door de inhoud en de 8 leiders die in het boek aan het woord komen en  ‘in contact’ hun organisatie aansturen. Maar ook medewerkers herkennen zich in de verhalen en wat er in de relatie leidinggevende – medewerker alzo mis kan gaan. Ook zij kopen het boek om te ontdekken waar en hoe verbetering mogelijk is. Het is een heel plezierige gewaarwording te merken dat het boek zoveel mensen iets doet. Ik heb het zojuist aangeboden aan managementboek.nl, de volgende fase van verspreiding zullen we maar zeggen.

Laatste Nieuws: Boekpresentatie ‘Leiderschap in Contact’ 10 mei 2011

leiderschap in contact boekcoverHet is zover. Mijn boek ‘Leiderschap in Contact’ komt binnenkort uit. De presentatie is op 10 mei 2011 om 20.00 uur in het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70 in Austerlitz (bij Zeist). Het officiele deel duurt tot ongeveer 21.00 uur inclusief een kort muzikaal intermezzo door Joep de Bont. Daarna gezellig napraten en gelegenheid het boek aan te schaffen voor de speciale introductieprijs van €18,- (i.p.v. €22,95,-). Graag gepast betalen. Bij verhindering kun je het boek voor 10 mei ook nog voor deze voorintekenprijs bestellen, verzendkosten komen daar nog bij.

Ik nodig je van harte uit aanwezig te zijn bij de presentatie. Laat s.v.p. voor 1 mei weten of je komt via driesoosterhof@hetnet.nl. Bestelling van het boek ook via dit emailadres.

Open werkplaats ‘LEIDERSCHAP IN CONTACT’

GyroscopeIn september 2011 start een nieuwe OPEN WERKPLAATS ‘LEIDERSCHAP IN CONTACT’.

De Werkplaats is bedoeld voor directeuren en managers, die contact als essentieel uitgangspunt zien voor hun leidinggeven. Zonder bewust contact ontbreekt de vonk tussen het werk, de mensen en de gekozen richting. Met alle negatieve effecten van dien. Contact helpt tevens om reeds aanwezige leiderschapskwaliteiten beter tot hun recht doen komen en genereert commitment binnen de organisatie. Natuurlijk zijn we niet altijd ‘in contact’, des te belangrijker je daarvan bewust te zijn en waar nodig bij te sturen.

De Werkplaats is een maandelijks terugkerend reflectiemoment te midden van de hectiek van alledag. Een klein clubje met intervisiekarakter, waarbij we elkaar bij voortduring niet met rust laten, respectvol en in alle rust. De opbrengst is met name:

 • Beter in contact met jezelf, waardoor je aan authenticiteit en geloofwaardigheid wint
 • Situaties beter kunnen ‘lezen’, waardoor je ze doorgrond en tot werkzame oplossingen komt.
 • Geschoolde intuïtie om de goede dingen op het juiste moment te doen
 • Beter contact met je contactuele ‘eigen’aardigheden en daardoor meer zicht en greep op de (bij)effecten van je handelen.
 • Een sensor voor de (on)balans tussen de krachtenvelden binnen en buiten je organisatie en jouw invloed daarop.
 • Zodanig contact met de menselijke en zakelijke onderstromen in je organisatie, dat beslissingen door medewerkers ‘verstaan’  en geaccepteerd worden.

Effect: een vanzelfsprekende stijl van leidinggeven, waardoor met minder energie méér bereikt wordt. Leiderschap in contact leidt tot een krachtige organisatie, die in contact met zichzelf, zijn opdrachtgevers, zijn leveranciers en zijn omgeving opereert.

De werkplaats is een echte ontdekkingsreis, die deels door een programma maar vooral door de ‘ wet van de situatie’ ingegeven wordt, aan de hand van een steeds helderder wordende rode draad. Een klein clubje met intense ontmoetingsmogelijkheid, waarbij we elkaar bij voortduring niet met rust laten, respectvol en in alle rust. Het gaat om 9 maandelijkse dagbijeenkomsten met een ritmisch karakter. Er wordt ruim baan gegeven aan de centrale focus: het contact met de eigen werksituatie, de eigen casuïstiek en je eigen aandeel daarin, afgewisseld met korte verhandelingen over het ‘Leiderschap in Contact’- concept, zoals:

 • Contact: de mix van ontvankelijkheid en aanwezigheid
 • Het verschijnsel Innerlijke Emigreren
 • De consekwenties van Innerlijk Emigreren
 • Niet willen veranderen…eerst gewaarworden.
 • De drie lagen van contact: bewustwording en pendelen
 • Handelen volgens de ‘wet van de situatie’
 • De OrganisatieGyroscoop®
  • De drie vitale organisatieprocessen
  • Hun onderlinge samenhang en invloed
  • De dynamiserende en stabiliserende kanten
  • De zakelijke en menselijke aspecten
  • De gyroscoop als diagnose instrument
  • Verschijnselen van balans en onbalans
  • Het fenomeen ‘Verborgen bestuurders’
  • De gyroscoop als leidraad voor leiderschapsontwikkeling
  • De verbindingsfunctie van de leider
  • De gyroscopische sensor van de leider
  • De gyroscoop als dialooginstrument

De kosten bedragen € 4200,= ex BTW, inclusief syllabi , versnaperingen en maaltijden, exclusief de verblijfskosten voor het laatste blok. Het maximaal aantal deelnemers is 8, prettig besloten en betrokken. De Werkplaats kan ook – op maat gesneden – ‘in company’ georganiseerd worden. Referenties beschikbaar.

Wanneer je belangstelling hebt mail naar driesoosterhof@hetnet.nl of bel 0343-443425. Zie ook mijn linkedin profiel.