Categoriearchief: Uncategorized

Meer overwinningen gevierd dan behaald

Zojuist is er al weer een internationaal opererende organisatie negatief in het nieuws gekomen. Ook deze keer heeft een buitenlandse vestiging zich aan de centrale controle onttrokken en wordt ze verdacht van fraude. Te groot en te globaal geworden, zeggen we dan, miscommunicatieeigen schuld. Iedereen kent het wel inmiddels: de totaal verschillende ervaringswerelden van waaruit centrale organen en operationele eenheden elkaar beoordelen en benaderen. Zelfs als ze niet zo grootschalig en internationaal zijn als in bovenstaande casus. Ook ik beluister aan de coachingstafel de onvrede en frustratie die dit bij betrokkenen teweeg brengt. Ik hoor een CvB-lid nog verzuchten: “Vaak krijgen we geen vat op wat er zich achter de cijfers afspeelt, locaties laten gewoon het achterste van hun tong niet zien”. En een directeur meldde me dat hij bepaalde plannen van centraal als onuitvoerbaar in de prullenmand had gemikt. “Die leven en denken in een andere wereld”, zei hij geërgerd.

Lees verder Meer overwinningen gevierd dan behaald

‘Leiderschap in Contact’, proeverij in september

– In ontmoeting met het Inspiratiepodium Arnhem –

Het woord ‘contact’ stamt van het Latijnse woord ‘con-tangere’en staat voor elkaar (aan)raken. Bij mensen in leidinggevende posities leidt dit tot vragen als: weet jij anderen te raken, waardoor wordt jijzelf geraakt,  ben jij ‘in contact’ met de mensen om je heen? Welke invloed heeft het wel of niet in contact zijn op jouw leiderschap en wat is de impact daarvan op de mensen in jouw team.

spreker2Levenspad en leiderschap.

Daar waar mijn boek verhaalt over de doorslaggevende betekenis van contact op de effectiviteit van leiderschap binnen organisaties, nodigt Maria Mazarakis mensen uit op het InspiratiePodium in Arnhem om te vertellen over de achterkant van hun CV, hun levenspad. Want ons levenspad en de manier waarop we dat afleggen beïnvloedt in hoge mate hoe we de voorkant van ons CV invullen en hoe we ons in de wereld manifesteren. Interessant en ook uitermate leerzaam is het om te kijken hoe zich dat in iemands leiderschap vertaalt en zichtbaar maakt.  Lees verder ‘Leiderschap in Contact’, proeverij in september

De stem van de stakeholder

Ik  ga een van de co3 niveaus stakeholdercontactncepten uitdiepen, die bij ‘Leiderschap in Contact’ en in deze blogs regelmatig terugkomen: in dit geval de drie lagen van contact. We noemen ze de feitenlaag, gevoelslaag en  contextlaag. Dit concept werpt  een interessant licht op het contact met de diverse stakeholders. In het schema hiernaast zie je dat contact per laag uitgedrukt in de aard van het contact, de uitingsvormen en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Voor de praktische toepassing gaan we een beetje spelen met het model. Lees verder De stem van de stakeholder

Paradoxen overstijgen.

Tot nog toe gebruik ikzelf een van de concepten uit mijn boek om een praktijkcase als hiervoor te verdiepen en in een breder daglicht te plaatsen. Deze keer maak ik daarvoor dankbaar gebruik van tekstfragmenten uit een essay van Ard de Graaf, teamleider van het  Carolus Clusius College in Zwolle. Onder de titel: ‘ Do worry, be happy – Paradoxen in leiderschap’ gebruikt hij de OrganisatieGyroscoop uit mijn boek (h.4 en 5) om uit te leggen welke dominante paradoxen hij in de schoolpraktijk tegenkomt en hoe je die kunt overstijgen. Een voorbeeld:

“…..Neem de krappe financiële situatie en bezuinigingsrondes waar veel VO-scholen middenin zitten. Lees verder Paradoxen overstijgen.

Blinde vlek en paradox

Ooit vroeg een directeur/eigenaar van een handelsonderneming mij of ik zijn managementteam kon en wou trainen. Op mijn vraag waarom hij dat wou zei hij oprecht: “Omdat ze zich zo hinderlijk gedwee en afhankelijk opstellen tegenover mij” En ik flapte eruit: “Hoe bent u daarin geslaagd dan’? Hij was perplex, hij had in al die jaren zijn eigen invloed op dat patroon totaal niet in de gaten gehad. Hier was een blinde vlek in werking.

Door zijn blinde vlek(ken) realiseert een leider zich vaak niet dat hij zijn/haar mensen wel erg eenzijdig aanstuurt. Door druk te zetten, maatregelen op te leggen, preken te houden etc. etc.  Teamleden reageren  met gevoelens van onvrede en onbegrip, onderhuidse sabotage (ja zeggen maar nee doen) of openlijke tegenwerking…Waarop de leider – van de weeromstuit – opnieuw in de overdrive gaat. De vicieuze cirkel en toenemende polarisatie in optima forma. Lees verder Blinde vlek en paradox

De kunst van het schakelen: een ‘easy switch’?

We belichten het verhaal van de beide onderhandelaars uit het vorige bericht vanuit ‘De drie lagen van contact‘ (hoofdstuk 2 van mijn boek). Uitgangspunt is dat goed contact met de mensen uit je organisatie3 lagen  zich tegelijkertijd op de feitenlaag, de gevoelslaag en de contextlaag afspeelt, ook al is dat niet altijd expliciet. Omdat de gevoels- en contextlaag van grote invloed zijn op onze kijk op feiten en gebeurtenissen is het een ware kunst op het juiste moment te schakelen en van laag te switchen.

Het lijkt erop dat Sylvia Borren daartoe een overtuigende aanzet gaf, want Bernard Wientjes zag haar confrontatie als een uitnodiging en zocht contact.  Wat ik uit het interview opmaak is dat ze de tijd namen op de onderste 2 lagen te vertoeven. Ze uitten hun gevoelens, wisselden beelden uit, verhelderen elkaars achtergronden (lees: contexten) …etc. etc. Op deze lagen zijn veiligheid en vertrouwen cruciaal en kennelijk is daar voldoende voedingsbodem voor gecreëerd. Want daarna konden ze zakelijk op laag 1 verder en kwam er, na nog een stevige uiteenzetting, een akkoord tot stand. Dat zou, los van de inhoud, anders nooit gelukt zijn.

Best bewonderenswaardig om op dat niveau zoiets met elkaar aan te gaan, met al die cynische blikken op je gericht. Bepaald geen easy switch. Voorlopig laat ik mijn argwaan even thuis. En jij, geachte lezer?

Reflectieoefening: haal een gesprek in herinnering dat stroef verliep. Meestal komt dat doordat men blijft ‘hangen’ in een laag. Welke laag was dat en welke switch zou behulpzaam geweest zijn om het gesprek weer te laten stromen? Welke vraag of opmerking zou dat hebben kunnen zijn?

Meer informatie over dit thema vind je in mijn boek ‘Leiderschap in Contact’ (te bestellen via de bekende webshops) of door te linken naar ‘De gelaagdheid van contact‘ of de ‘Workshop: De kunst van het schakelen’.

 

Stille kennis en dovemansoren

FinoVoor de vakantie konden we uitgebreid lezen over experts die zich niet gehoord wisten door hun leiders. De gevolgen rond het Fyra-drama en de ICT-projecten bij de overheid zijn inmiddels bekend.

Tijdens onze vakantie kwam ik bij onze tent in gesprek met Ans. Zij vervulde – na jaren van verpleegkundig werk – een  bureaufunctie bij een thuiszorginstelling. Ter ondersteuning van niet optimaal functionerende verpleegkundigen aan het front. In no time had Ans de boel daar weer op de rit, kregen mensen er weer vertrouwen in. Door hen te laten zien dat ze ertoe doen, want dat gevoel waren ze kwijt geraakt. Gevolg: een minimum aan ziekteverzuim; en toch vroeg niemand haar hoe ze dat voor elkaar gekregen had. Sterker nog: het management huurde een duur bureau in om te onderzoeken waarom elders in de organisatie het verloop en het ziekteverzuim zo hoog bleef. “Geef de mensen hun verantwoordelijkheid terug en ze zullen nooit meer verzuimen”, riep Ans. Lees verder Stille kennis en dovemansoren