Categoriearchief: Verdieping

Leiden (van)uit het midden

Zoals bekend werk ik bij het begeleiden van zowel organisaties als hun leiding met een eenvoudig instrument: de OrganisatieGyroscoop®. Kenmerkend daarin is de ruimtelijke weergave van drie vitale organisatieprocessen: het primaire, het sociale en het sturingsproces, elk met twee polaire krachten. Zij kruisen elkaar in het midden en als de leider alle drie aandacht wil geven en ze integraal wil aansturen zal hij juist vanuit dat midden leiding moeten geven. Zie hoofdstuk 5 van ‘Leiderschap in Contact’

Maar de praktijk is weerbarstig en het verhaal van Ans in mijn vorige blog is een treffend voorbeeld daarvan. Het sturingsproces is losgeraakt van de andere twee. Medewerkers voelen zich niet gezien en reageren smalend op de zoveelste ingreep van boven die volgens hen de plank volledig misslaat. Dat was ook de toon waarin Ans over haar leiding sprak: smalend en hen betichtend van oogkleppen-management. En zij zelf: ze voelde zich niet gehoord, miskend en buiten gesloten. Ondanks al haar verdiensten.

Lees verder Leiden (van)uit het midden