De gelaagdheid van contact

Een goed contact met jezelf schept de voorwaarden om in het directe contact met de mensen uit je organisatie  op meerdere contact-lagen te kunnen communiceren: zie hiernaast een schemamaatje, waarin drie essentiele lagen worden onderscheiden.

De eerste twee zijn over het algemeen wel bekend en , de derde is van een andere orde. Je krijgt er mee te maken wanneer je als team je organisatie op een hoger plan wil brengen en op zoek gaat naar de essentie van wat je wilt bereiken. Of als je geconfronteerd wordt met vraagstukken die niet direct aanwijsbare oorzaken hebben. Elk team krijgt er in de loop van zijn bestaan mee te maken en het is de kunst van de teamleden (en met name de leidinggevende) een teamklimaat en teamniveau te creëren waarin cruciale opgaven en lastige vraagstukken herkend, erkend, doorgelicht en adequaat aangepakt worden. Ware schakelkunst kun je wel zeggen. Bepaald geen soft klimaat, wel direct, respectvol en verantwoordelijk. In hoofdstuk 2 van mijn boek wordt dit drie lagen principe uitvoerig toegelicht. Teamcoaching is hier een vruchtbare werkvorm en in de Werkplaats Teams in Contact besteden we ruimschoots aandacht aan.