De vertrouwensbreuk

Wanneer een leider niet (meer) als ‘een van ons’ gezien wordt, zullen zijn of haar maatregelen als vervreemdende ingrepen ervaren worden. Die roepen verzet op en innerlijke terugtrek-verschijnselen. Diezullen een gezond veranderingsproces blokkeren. De medewerkers zullen hem niet in vertrouwen nemen wanneer hij zo op afstand staat en ze zich niet hem verbonden voelen. Twee gescheiden werelden die elkaar nodig hebben en dat gevoel kwijt zijn geraakt. Of misschien wel nooit hebben gehad.

Herstel van vertrouwen is dan hard nodig, niet door overtuigingsacties, maar door op een diepere laag naar de relatie tussen leiding en medewerkers te kijken. Organisatie en/of teamcoaching zijn dan geëigende werkvormen.