Het boek

Leiderschap in contact – het boek

leiderschap in contact boekcoverIn mei 2011 is mijn boek ‘Leiderschap in Contact’ uitgekomen. Het concentreert zich op ‘contact’ als een basale factor voor de impact van de leider op zijn/haar medewerkers, de medewerkers op elkaar, van leiders en medewerkers op hun organisaties (en omgekeerd) en organisaties op hun omgeving (en vice versa..) Etymologisch stamt het begrip van het latijnse con- (samen, met) en tangere (aanraken). In contact raak je elkaar dus aan, soms letterlijk, soms figuurlijk, soms beide. Het doet iets met je, je komt er innerlijk en vaak ook uiterlijk door in beweging. Elektriciens weten: geen contact geen stroom, in organisaties geldt: geen contact, geen flow. Contact – zo is de teneur van het boek – vervangt niet de andere hoogst noodzakelijke leiderschapskwaliteiten, maar legt er wel een fundament onder. Op dat fundament winnen die zelfde leiderschapskwaliteiten aan kracht en dynamiek. De inhoud wordt gelardeerd met vele verhalen uit de praktijk, aangeleverd door een achttal Nederlandse directeuren, die contact hoog in het vaandel hebben staan. In deel IV worden hun verhalen integraal weergegeven.

Het boek wordt door menig directeur en manager  als naslagwerk en middel om scherp te blijven gebruikt. In mijn coachingspraktijk dragen ze het vaak bij zich en geregeld leggen ze vragen en dilemma’s voor die al lezend werden opgeroepen. Een veel gehoorde reactie: “…het is toegankelijk en makkelijk leesbaar en tegelijkertijd verdiepend. Het houdt me bij de les…”

Intussen is de derde, aangepaste, druk verschenen en verschijnt binnenkort een ebook-versie. Hieronder een globaal overzicht van de inhoud:                                                          DEEL I: De basis-ingrediënten voor leiderschap in contact – DEEL II: Leiden vanuit het midden: de kunst van het uitbalanceren – DEEL III: Het contact met de stakeholders: van overeenkomst tot commitment – DEEL IV : Inspirerende Leiders in Contact

Mail driesoosterhof@hetnet.nl om  het rechtstreeks te bestellen of koop het o.a via bol.com of managementboek.nl

Colofon:                                                                                                                                             Copyright: Dries Oosterhof 1e druk: 2011, 2e druk: 2013, 3e druk: 2016                                         Uitgever: Back2Base Publishing                                                                                                    Redactie: Niels van der Mast                                                                                                         Eindredactie: Fred Zurel                                                                                                               Illustraties: Dutch Noodles, Ra van der Hoek                                                                           Cover ontwerp: Ivar Hamelink                                                                                                   Vormgeving F&N Boekservice                                                                                                     Druk: Interfax BV