Interventures

Wat is een Interventure?

Interventure is een samentrekking van de Engelse woorden  intervention en adventure. Het gaat om een combinatie van  van uitdagingen aangaan en leren door te doen, van patroondoorbrekende actie. Een interventure-team start je op het moment dat je het even helemaal niet meer weet. Je creëert een of meerdere kleinschalige, onderzoekende teams van managers en/of medewerkers onder begeleiding van een deskundige buitenstaander. Het gaat erom verder te komen met een specifiek organisatiethema, dat op of andere manier maar geen voortgang boekt. Anders dan in een projectgroep gaat het bij interventures om leren en ontwikkelen, om vernieuwende en duurzame oplossingen. Het korte termijn resultaat staat minder centraal.. Ik heb er op Nyenrode mee gewerkt samen met collega Jurg Thulke, die de aanpak mede heeft ontwikkeld. In incompanytrajecten blijken de effecten verrassend positief. Het is alsof je een steen verlegd in een rivier en daarmee een collectieve vernieuwende stroom op gang brengt.

Aanpak

Het team wordt gestimuleerd het gekozen thema vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. Belangrijk is de bereidheid zowel de eigen individuele als de collectieve manieren van denken en doen te onderzoeken en ervan te leren. Om de diepte in te gaan en onder de oppervlakte te kijken. Om ook anderen uit de organisatie erbij te betrekken en mee te nemen in de ontwikkeling. Zodat allengs draagvlak ontstaan om werkelijk uit de eigen comdortzone te treden en a-typische paden te bewandelen.

Conatact:  loop je in je eigen organisatie ergens op vast en weet je het even niet meer, wellicht is een interventure- benadering iets voor jullie. Ik wil er graag eens met je van gedachten over wisselen. . Mail naar driesoosterhof@hetnet.nl of bel met 06 5430 4166.