Invalshoeken

Mijn benadering is veelzijdig, ik kijk met jou vanuit verschillende invalsheoeken naar je eigen vraagstuk, naar waar het stokt, naar waar de pijn zit. En welke aangrijpingspunten er zijn om tot verandering = verbetering te komen

Hieronder een opsomming.