Individuele coaching

Coach en sparringpartner voor leidinggevenden: ondernemers, bestuurders, directeuren, managers, teamleiders, zelfsturende teams….etc

Uitgangspunt in mijn werk als coach en sparringpartner is op een levendige manier contact te maken met wat er op en onder de oppervlakte speelt in cruciale situaties binnen je organisatie(onderdeel) en niet op de laatste plaats bij jezelf. Mijn stijl is een mix van speelsheid en diepgang, steeds met als doel om wat echt van belang is te doorzien en je bewust te laten worden van je eigen rol en aandeel. Alleen dan heeft een aanpak zin en blijvende werking. Wat voor soort vraagstukken komen daarbij alzo aan de orde? 

Een paar voorbeelden

 • “Ik krijg binnenkort een locatie van onze instelling onder mijn hoede. Er speelt heel veel historie en oud zeer. Ik wil zicht en greep krijgen op de problematiek die speelte, er is zoveel onderhuids aan de gang. Hoe leid ik één en ander in goede banen, wat vraagt dat van mij?
 • “Ik heb diverse keren gesolliciteerd op een  directiefunctie binnen onze organisatie, steeds word ik afgewezen. Echt duidelijk wordt het me niet waar dat nou precies in zit. Kun je me helpen daar achter te komen?” 
 • “Ik merk dat ik op beslissende momenten de confrontatie niet aanga met mijn MT-leden. Op een of andere manier ben ik bang voor een onaangename sfeer. Tegelijkertijd bekruipt me het gevoel dat ze gewoon hun eigen gang gaan, wat ik ook zeg. Ik ben aan de verliezende hand.
 • “Ik merk dat ik me zodanig verlies in mijn werk dat ik nauwelijks tijd en ruimte overhoud voor mezelf en mijn gezin.  Dat is ook een beetje cultuur in onze organisatie, iedereen neemt altijd werk mee naar huis. Maar ik merk dat het me gaat opbreken, ik zit op de rand van een burn-out. Help!” 

Werkwijze

In een eerste verkennend gesprek bekijken we wat er speelt en de mogelijkheden om eraan te werken. We kunnen daarbij kiezen voor

 • De incidentaanpak: hier gaat het om een eenmalig gesprek, waarin een (terugkerend) voorval centraal staat. Na afloop ga je met nieuwe inzichten omtrent situatie en je eigen benaderingswijze en aanpak naar huis. Of
 • Een traject van +/- 5 sessies: vergelijkbaar met de incidentaanpak, maar nu diepergaand onderzocht en besproken. Jouw eigen benaderingswijze en stijl van werken in relatie tot het vraagstuk dat je inbrengt worden intensiever bekeken: je krijgt beter inzicht in je eigen aandeel, valkuilen en mogelijkheden en verkent nieuwe alternatieven, die goed passen bij je eigen persoonlijkheid. Intens, persoonlijk en effectief. Of 
 • Een lange termijn traject, waarin je jezelf een regelmatige ‘onderhoudsbeurt’ gunt, als bezinnings- en rustmoment tijdens de hectiek van alledag. Steeds opnieuw is er de mogelijkheid actuele vraagstukken in te brengen en thema’s aan te snijden. Je werkt aldus aan je eigen ‘education permanente’, met alle revenuen voor jezelf en jouw organisatie.

Doelen en effecten:

 • Bewustwording van je blinde vlekken en onder ogen zien van je eigen  ‘waarheid’.
 • Goed contact met jezelf en jouw team, waardoor beslissingen een stevig draagvlak krijgen.
 • Authenticiteit en geloofwaardigheid bij alles wat je doet.
 • Een goede balans tussen distantie en betrokkenheid, waardoor je  zowel overzicht bewaart als voeling houdt met wat er speelt.
 • Een gestage verdieping van je zicht op de specifieke eigenheid (inclusief de zgn. verborgen bestuurder-patronen) en gewenste koers van je organisatie(onderdeel).