Organisatiecoaching: benaderingswijze, aanpak en effecten

Naast het aanbod van individuele coachingsactiviteiten en inspirerende workshops vragen opdrachtgevers regelmatig ondersteuning bij team- en organisatieontwikkelingsprojecten, vaak met weerbarstig gebleken vraagstukken of problemen als aangrijpingspunt. Een aantal voorbeelden:

  • een organisatiewijziging die niet in werkelijke verandering resulteert.
  • fusies die niet de beoogde synergie opleveren.
  • een visie die maar niet wil landen
  • kloof tussen management en professionele uitvoering
  • ineffectieve gedragspatronen die niet doorbroken worden
  • een introverte houding die maar niet tot klant(leerling-, student-, patient-) gerichtheid leidt
  • lange en slepende vergaderingen zonder daadkracht en besluitvaardigheid.
  • Het gevoel meer tegenover relevante stakeholders te staan dan het met hen samen te doen.

Onze aanpak is erop gericht de achterliggende verhalen te leren kennen en te verstaan, de zogenaamde ‘onderstromen’ zichtbaar en positief beïnvloedbaar te maken. Er wordt tijd en ruimte gecreëerd om de verschijnselen te doorgronden en naar effectieve oplossingen te zoeken. Dat kan een relatief kleine (maar o zo effectieve) verandering zijn, soms blijkt wat meer begeleiding en coaching nodig. De benadering vereist van alle betrokkenen en zeker bij de leiding de bereidheid aan eerlijke en kritische zelfreflectie te doen. Hoe dat gebeurt varieert per situatie, vraagstelling, problematiek, wensen….etc. Ons kenningsmakings-gesprek geeft daarover een eerste duidelijkheid. Daarna worden stappen gezet die voortvloeien uit voortschrijdend inzicht.  Voor een specifieke team benadering zie ook “Teams in Contact”