De OrganisatieGyroscoop®

We maken  tijdens het coachen en sparren  bij tijd en wijle gebruik van eenvoudige modellen,om ze na gebruik weer even gemakkelijk terzijde te schuiven. Ze helpen om even met een frisse blik naar de eigen werkelijkheid te kijken en nieuwe invalshoeken voor verbetering te ontdekken. Zo’n model, dat ooit in eigen beheer met een aantal collega’s ontwikkeld is, is de OrganisatieGyroscoop®. Ik houd van dit model omdat het eenvoudig, tijdloos en ‘niet sturend’ is. Het is ook eerder een manier van kijken dan een model. In de hoofdtukken 4 en 5 van mijn boek staat een uitvoerige beschrijving.thumb_Gyroscope_operation

De naam ‘gyroscoop’ is gekozen omdat het een instrument is dat in de lucht-en scheepvaart voor afstemming en balans zorgt. In ons geval helpt het zichtbaar te maken waar onbalans in de organisatie aan de orde is en wat de aangrijpingspunten zijn om tot een betere balans te komen.

Krachtige eigenschappen

De OrganisatieGyroscoop is zo aantrekkelijk omdat hij een aantal krachtige eigenschappen heeft:helpt  tot de kern van een vraagstuk te komen, geeft een totaalbeeld van een situatie in beeld op een A4-tje,inzetbaar op alle niveaus, vult cijfers aan met de werkelijkheid achter die cijfers, nodigt uit tot dialoog en verdieping van inzichten, helpt ‘stille kennis’ OrgGyroscoop stylistischj a la Theo 2van betrokkenen collectief te maken, is geheel naar eigen hand te zetten, niet gebonden aan vragenlijsten, heeft door zijn beeldende werking sterke impact en helpt een gemeenschappelijk referentiekader en taalgebruik te scheppen

Inzetbaarheid

De OrganisatieGyroscoop is voor verschillende doelen inzetbaar zoals: een SWOT-analyse op één A4-tje, bewust worden van je eenzijdige manier van kijken en blinde vlekken, de identiteiten van fuserende organisaties in beeld brengen en doorgronden, vertaling van een visie naar de vitale terreinen van de organisatie, onderzoek naar blokkades en energielekken bij veranderingsprocessen, onderzoek naar de kern van problemen, steun bij de dagelijkse besluitvorming…

Het (leren) werken met de OrganisatieGyroscoop komt- in verschillende workshop-varianten aan de orde, zoals de Masterclass ‘Regie vanuit de Kern’ en ‘Teams in Contact’.