Het contact met jezelf

Hoe kan je een ander leren kennen, wanneer je jezelf niet kent (Freek de Jonge)

Ik Jij

 

Organisatieontwikkeling gedijt bij zelfkennis van de medewerkers en met name van de leidinggevenden. Juist ook ;eidinggevenden, omdat hun invloed zo groot is op het wel en wee van de organisatie.  Dat houdt wat mij betreft  in dat organisatie-ontwikkeling gebaat is bij kritische zelfreflectie van vooral zijn leider(s). Moed en eerlijkheid zijn daarvoor genoeg……

Dit  is de eerste contactuele invalshoek: maak contact met jezelf en wees je bewust van je zon- en schaduwkanten en de inpakt die dat heeft op anderen.  Effectieve werkvormen om dit bewustzijn te ontwikkelen zijn persoonlijke en team-coaching alsook collegiale intervisie (zie onder werkvormen) en diverse incompany werkplaatsen