Stille kennis en dovemansoren

FinoVoor de vakantie konden we uitgebreid lezen over experts die zich niet gehoord wisten door hun leiders. De gevolgen rond het Fyra-drama en de ICT-projecten bij de overheid zijn inmiddels bekend.

Tijdens onze vakantie kwam ik bij onze tent in gesprek met Ans. Zij vervulde – na jaren van verpleegkundig werk – een  bureaufunctie bij een thuiszorginstelling. Ter ondersteuning van niet optimaal functionerende verpleegkundigen aan het front. In no time had Ans de boel daar weer op de rit, kregen mensen er weer vertrouwen in. Door hen te laten zien dat ze ertoe doen, want dat gevoel waren ze kwijt geraakt. Gevolg: een minimum aan ziekteverzuim; en toch vroeg niemand haar hoe ze dat voor elkaar gekregen had. Sterker nog: het management huurde een duur bureau in om te onderzoeken waarom elders in de organisatie het verloop en het ziekteverzuim zo hoog bleef. “Geef de mensen hun verantwoordelijkheid terug en ze zullen nooit meer verzuimen”, riep Ans. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Leiden (van)uit het midden

Zoals bekend werk ik bij het begeleiden van zowel organisaties als hun leiding met een eenvoudig instrument: de OrganisatieGyroscoop®. Kenmerkend daarin is de ruimtelijke weergave van drie vitale organisatieprocessen: het primaire, het sociale en het sturingsproces, elk met twee polaire krachten. Zij kruisen elkaar in het midden en als de leider alle drie aandacht wil geven en ze integraal wil aansturen zal hij juist vanuit dat midden leiding moeten geven. Zie hoofdstuk 5 van ‘Leiderschap in Contact’

Maar de praktijk is weerbarstig en het verhaal van Ans in mijn vorige blog is een treffend voorbeeld daarvan. Het sturingsproces is losgeraakt van de andere twee. Medewerkers voelen zich niet gezien en reageren smalend op de zoveelste ingreep van boven die volgens hen de plank volledig misslaat. Dat was ook de toon waarin Ans over haar leiding sprak: smalend en hen betichtend van oogkleppen-management. En zij zelf: ze voelde zich niet gehoord, miskend en buiten gesloten. Ondanks al haar verdiensten.

Lees verder

Geplaatst in Boek, Overpeinzingen, Verdieping | Een reactie plaatsen