Werkplaats en Proeverij ‘Teams in Contact’

“Samen anders kijken, praten, doen!”

Toon Hermans zei ooit in een van zijn onemanshows: “Dokter, als ik hier druk, heb ik daar zo’n pijn”. Hij verbeeldt op humoristische toon het ondoorzichtige en complexe karakter van talloze verschijnselen en vraagstukken. Organisaties en hun teams worstelen ermee, de laatste decennia gepaard gaande met een enorme verandersnelheid. Wat nu gewoon is is morgen weer anders.  Deze mengeling van hectiek en complexiteit brengt teams en hun organisaties makkelijk in onbalans. Dat heeft een negatieve impact op hun functioneren en het welbevinden van alle betrokkenen. Het noopt – zo voelen velen dat aan – tot een andere manier van kijken, anders met elkaar in gesprek te gaan en andere oplossingsrichtingen te vinden

Gyroscopische Blik

In deze werkplaats krijgt dat andere vorm door een integrale ( 3D) manier van kijken naar het functioneren van de eigen  organisatie en van het team zelf. We noemen deze waarnemingsstijl de gyroscopische blik en het instrument om die blik aan te leren de OrganisatieTeamGyroscoop. Het is een hulpmiddel dat gedurende ruim 30 jaar zijn meerwaarde bewezen heeft.

Teams in contact

OrgGyroscoop stylistischj a la Theo 2Deze benaderingswijze blijkt in de praktijk een uiterst effectieve manier om de eigen waarnemingen en ervaringen te nuanceren en in een breder perspectief te plaatsen. Het team leert al doende een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen en in vruchtbare dialoog te gaan. Dat helpt vooroordelen en vooringenomenheden te ontkrachten, verbanden zichtbaar te maken en vanuit een helicopterview naar de eigen vraagstukken te kijken. Het stelt een team in staat om van daaruit passende oplossingsrichtingen te vinden en een gedragen koers te ontwikkelen.  Samenvattend: met ‘Teams in contact’ bieden wij:
1. Een andere blik: gyroscopisch kijken naar de eigen processen;                                              2. Een andere gesprek: ‘in contact’ de dialoog aangaan;                                                                3. Een andere beweging: vanuit commitment samen op weg.

Inzetbaarheid                                                                                                                        

Teams in contact’ is voor verschillende doelen inzetbaar:

 •  reflectie en zelfonderzoek: via een gezamenlijke diagnose een gyroscopisch beeld op één A4-tje maken, dat uitnodigt tot actie.
 • fusies en reorganisaties: de identiteiten van de (fuserende) organisaties/ afdelingen/teams naast elkaar in  beeld brengen, verschillen overbruggen en krachten bundelen.
 • bij visie-ontwikkeling: door middel van de OrganisatieTeamGyroscoop een visie  handen en voeten geven.
 • bij weerbarstige vraagstukken: onderzoek naar blokkades en energielekken , waardoor oorzaken gevonden en aangepakt kunnen worden.
 • bij de dagelijkse besluitvorming, waarbij de gyroscoop als thermometer en kompas dient.

Opzet                                                                                                                                          

De opzet van een ‘Teams-in-Contact werkplaats wordt in nauw overleg met het (zelfsturende) team vormgegeven. Tijdsduur en intensiteit worden met elkaar vastgesteld. Voortschrijdend inzicht leidt waar nodig tot bijsturing.

Proeverij voor onderwijsinstellingen op 8 juni 2017        

Foto Brochure Teams in ContactOm kennis te maken met deze aanpak vinden regelmatig  proeverij-werkplaatsen plaats voor directeuren, managers, teamleiders en/of  teamvertegenwoordigers. Op 8 juni  2017 organiseren we zo’n proeverij voor leidinggevenden en teamvertegenwoordigers van onderwijsinstellingen. Locatie: Seats2Meet boven Amersfoort CS . De deelnemers gaan met elkaar aan de slag, interactief en actief! Ze beproeven de aangeboden gyroscopische manier van kijken, de bijbehorende ‘taal’ en het schakelen tussen verschillende lagen van contact.

Programma

A. Theoretisch kader (45 minuten)

deel 1: De OrganisatieTeamGyroscoop en de 3-lagen dialoog.                            Doel: de kenmerken en principes van de modellen leren kennen.

 • Achtergrond en toelichting van de drie processen en hun polariteiten.
 • De drie lagen van contact en de kunst van het schakelen.

deel 2:  Casusbehandeling                                                                                               Doel: tot leven brengen van de modellen.

 • Verlevendigen van de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden.

B. Samen aan de slag (3 uur)

deel 3: Een Gyroscopisch zelfbeeld                                                                                   Doel:  dieper inzicht krijgen in de eigen situatie.

Op een gestructureerde wijze gaan de deelnemers:                                                      

 • De kenmerken van de drie vitale processen binnen hun school/team benoemen en waarderen.
 • Het ontstane Gyroscopisch beeld bestuderen op kwaliteit, (on)balans en effectiviteit.
 • In pleno elkaars bevindingen bespreken, feedback en suggesties uitwisselen en  ontdekken wat er in grote lijnen te doen staat.

C. Evaluatie (15 minuten)

Opzet

De proeverij is bewust klein van opzet, met maximaal 10 deelnemers uit teams op leidinggevend niveau, naar keuze 1 a 2 deelnemers per school. In een inspirerende omgeving gaat u actief kennismaken met de OrganisatieGyroscoop. Door te oefenen en te ervaren of en op welke wijze u het kunt inzetten in uw eigen school/afdeling/team. De kosten bedragen € 295,- per deelnemer, exclusief 21% BTW en inclusief een broodje, koffie en thee. De deelnemers ontvangen het boek ‘Leiderschap in Contact’ en werkmateriaal. Aanmelding via info@leiderschapincontact.nl of M.0654304166.

Werkplaatsleiding

Dries met microfoon 2GG-8794-uitsnede1-288x300

Dries Oosterhof is auteur van het boek ‘Leiderschap in  contact’ (2011) en heeft de OrganisatieGyroscoop ontwikkeld.  Gerard Grommers is oprichter van TeamWerkt Organisatie Ontwikkeling. Samen hebben zij het Teams-in-Contact programma en de OrganisatieTeamGyroscoop ontwikkeld.

Meer informatie over de begeleiders en hun werkwijze: Dries Oosterhof: www.leiderschapincontact.nl  GerardGrommers:  www.teamwerkt.nl

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *