Werkplaats en Proeverij ‘Teams in Contact’

“Samen anders kijken, praten, doen!”

In deze werkplaats kijken we met de gyroscopische blik naar functioneren van de eigen  organisatie en  het team zelf.  De ruimtelijke en tegelijk organische manier van kijken naar organisaties, afdelingen en teams schept letterlijk en figuurlijk ruimte om eigen waarnemingen en ervaringen drie-dimensionaal te ordenen en  treffende woorden te vinden voor klusters van verschijnselen. Als die ordening voltooid is en weergegeven in een gyroscopisch beeld, kun je als team vanuit een helicopterview het geheel gaan beschouwen:  dan kan (on)balans  tussen en binnen de processen zichtbaar worden alsmede verbanden tussen ogenschijnlijk losstaande feiten en gebeurtenissen.  De kennis en (beproefde) ervaring binnen een team wordt in een open en levendige dialoog tot een synthese gebracht, wat gepaard gaat met een intens bewustwordingsproces.  Dat maakt het instrument tot een praktisch, levendig en flexibel navigatiemiddel. Op zelfgekozen momenten peilt het team of de organisatie nog op koers ligt en zo niet, waaOrgGyroscoop stylistischj a la Theo 2raan dat ligt en hoe bijgestuurd kan worden. De diagnostische kwaliteiten die dat vraagt ontwikkelen zich – en dat is meerwaarde van deze benadering – al doende.  Om een Boeddhistisch gezegde aan te halen: je gaat de weg om te ontdekken welke weg je moet gaan. 

 Teams in contact

Een team leert aldus de eigen waarnemingen en bevindingen te ordenen en te diagnosticeren, een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen en – in plaats van eindeloze discussies -in dialoog te gaan. Dat helpt vooroordelen en vooringenomenheden te ontkrachten, verbanden zichtbaar te maken en vanuit een helicopterview naar de eigen vraagstukken te kijken. Het stelt een team in staat om passende oplossingsrichtingen te vinden en een gedragen koers te ontwikkelen.  Samenvattend: met ‘Teams in contact’ bieden wij:
1. Een andere blik: gyroscopisch kijken naar de eigen processen;                                              2. Een andere gesprek: ‘in contact’ de dialoog aangaan;                                                                3. Een andere beweging: vanuit commitment samen op weg.

Inzetbaarheid                                                                                                                        

Teams in contact’ is voor verschillende doelen inzetbaar:

 •  reflectie en zelfonderzoek: via een gezamenlijke diagnose een gyroscopisch beeld op één A4-tje maken, dat uitnodigt tot actie.
 • fusies en reorganisaties: de identiteiten van de (fuserende) organisaties/ afdelingen/teams naast elkaar in  beeld brengen, verschillen overbruggen en krachten bundelen.
 • bij visie-ontwikkeling: door middel van de OrganisatieTeamGyroscoop een visie  handen en voeten geven.
 • bij weerbarstige vraagstukken: onderzoek naar blokkades en energielekken , waardoor oorzaken gevonden en aangepakt kunnen worden.
 • bij de dagelijkse besluitvorming, waarbij de gyroscoop als thermometer en kompas dient.

Opzet                                                                                                                                          

De opzet van een ‘Teams-in-Contact werkplaats wordt in nauw overleg met het (zelfsturende) team vormgegeven. Tijdsduur en intensiteit worden met elkaar vastgesteld. Voortschrijdend inzicht leidt waar nodig tot bijsturing.

Proeverijen najaar 2017        

Foto Brochure Teams in ContactOm kennis te maken met deze aanpak vinden regelmatig  proeverij-werkplaatsen plaats voor directeuren, managers, teamleiders en/of  teamvertegenwoordigers. Op 11 oktober, 15 november en 13 december 2017 organiseren we steeds  zo’n proeverij voor (team)leiders en teamleden.  Locatie: Het Atelier van Landgoed De Plattenberg in Maarn, goed bereikbaar met auto (parkeren is gratis) en OV.  (www.atelierlanndgoedpalttenberg.nl) De deelnemers gaan met elkaar aan de slag, interactief en actief! Ze beproeven de aangeboden gyroscopische manier van kijken, de bijbehorende ‘taal’ en het schakelen tussen verschillende lagen van contact.

Programma

A. Theoretisch kader (45 minuten)

deel 1: De OrganisatieTeamGyroscoop en de 3-lagen dialoog.                            Doel: de kenmerken en principes van de modellen leren kennen.

 • Achtergrond en toelichting van de drie processen en hun polariteiten.
 • De drie lagen van contact en de kunst van het schakelen.

deel 2:  Casusbehandeling                                                                                               Doel: tot leven brengen van de modellen.

 • Verlevendigen van de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden.

B. Samen aan de slag (3 uur)

deel 3: Een Gyroscopisch Beeld                                                                                   Doel:  dieper inzicht krijgen in de eigen situatie.

Op een gestructureerde wijze gaan de deelnemers:                                                      

 • De kenmerken van de drie vitale processen binnen hun organisatiel/team benoemen en waarderen.
 • Het ontstane Gyroscopisch Beeld bestuderen op kwaliteit, (on)balans en effectiviteit.
 • In pleno elkaars bevindingen bespreken, feedback en suggesties uitwisselen en  ontdekken wat er in grote lijnen te doen staat.

C. Evaluatie (15 minuten)

Opzet

De Proeverij is bewust klein van opzet, met maximaal 6 deelnemers uit teams op leidinggevend niveau, naar keuze 1 a 2 deelnemers per organisatie. In een inspirerende omgeving gaat u (inter)actief kennismaken met de OrganisatieTeamGyroscoop. Door te oefenen en te ervaren of en op welke wijze u het kunt inzetten in uw eigen organisatie/afdeling/team. De kosten bedragen € 295,- per deelnemer, exclusief 21% BTW en inclusief  koffie, thee en versnaperingen. De deelnemers ontvangen het boek ‘Leiderschap in Contact’ en werkmateriaal. Aanmelding via info@leiderschapincontact.nl of M.0654304166.

Werkplaatsleiding

Dries met microfoon 2GG-8794-uitsnede1-288x300

Dries Oosterhof is auteur van het boek ‘Leiderschap in  contact’ (2011) en heeft de OrganisatieGyroscoop ontwikkeld.  Gerard Grommers is oprichter van TeamWerkt Organisatie Ontwikkeling. Samen hebben zij het Teams-in-Contact programma en de OrganisatieTeamGyroscoop ontwikkeld. Een werkboek is in de maak.

Meer informatie over de begeleiders en hun werkwijze: Dries Oosterhof: www.leiderschapincontact.nl  GerardGrommers:  www.teamwerkt.nl

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *