Werkplaats en Proeverij ‘Teams in Contact’

Werkplaats: samen anders kijken, praten, doen!

In deze werkplaats kijken we met de gyroscopische blik naar functioneren van de eigen  organisatie en  het team zelf.  De ruimtelijke en tegelijk organische manier van kijken naar organisaties, afdelingen en teams schept letterlijk en figuurlijk ruimte om eigen waarnemingen en ervaringen drie-dimensionaal te ordenen en  treffende woorden te vinden voor klusters van verschijnselen. Als die ordening voltooid is en weergegeven in een gyroscopisch beeld, kun je als team vanuit een helicopterview het geheel gaan beschouwen:  dan kan (OrgGyroscoop stylistischj a la Theo 2on)balans  tussen en binnen de processen zichtbaar worden alsmede verbanden tussen ogenschijnlijk losstaande feiten en gebeurtenissen.  

 Teams in contact

Een team leert aldus de eigen waarnemingen en bevindingen te ordenen en te diagnosticeren, een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen en – in plaats van overloze discussies -in dialoog te gaan en vanuit een helicopterview naar de eigen vraagstukken te kijken. Het stelt een team in staat om passende oplossingsrichtingen te vinden en een gedragen koers te ontwikkelen.  Samenvattend: met ‘Teams in contact’ bieden wij:
1. Een andere blik: gyroscopisch kijken naar de eigen processen;                                              2. Een andere gesprek: ‘in contact’ de dialoog aangaan;                                                              3.  Een andere beweging: vanuit commitment samen op weg.

Inzetbaarheid                                                                                                                        

Teams in contact’ is voor verschillende doelen inzetbaar:

  •  reflectie en zelfonderzoek: via een gezamenlijke diagnose een gyroscopisch beeld team-verzamelt-ervaringen-2op één A4-tje maken, dat uitnodigt tot actie.
  • fusies en reorganisaties: de identiteiten van de (fuserende) organisaties/ afdelingen/teams naast elkaar in  beeld brengen, verschillen overbruggen en krachten bundelen.
  • bij visie-ontwikkeling: door middel van de OrganisatieGyroscoop een visie  handen en voeten geven.
  • bij weerbarstige vraagstukken: onderzoek naar blokkades en energielekken , waardoor oorzaken gevonden en aangepakt kunnen worden.

Opzet                                                                               De opzet van een ‘Teams-in-Contact werkplaats wordt in goed overleg met het (zelfsturende) team vormgegeven. Tijdsduur en intensiteit worden met elkaar                                                  vastgesteld. Voortschrijdend inzicht leidt waar nodig tot bijsturing.

Proeverijen         

Om kennis te maken met deze aanpak vinden op aanvraag  proeverijen plaats voor directeuren, managers, teamleiders en/of teamvertegenwoordigers.  We organiseren deze proeverijen in het Atelier PlattenbergAtelier van Landgoed De Plattenberg in Maarn, goed bereikbaar met auto (parkeren is gratis) en OV.  (www.atelierlanndgoedpalttenberg.nl) De deelnemers gaan met elkaar aan de slag, interactief en actief! Ze beproeven de aangeboden gyroscopische manier van kijken, de bijbehorende ‘taal’ en het schakelen tussen verschillende lagen van contact.

Opzet van de proeverij                                                                        

In een inspirerende omgeving ga je (inter)actief kennismaken met de OrganisatieGyroscoop. Door te oefenen en te ervaren of en op welke wijze u het kunt inzetten in uw eigen organisatie/afdeling/team. De kosten bedragen € 295,- per deelnemer, exclusief 21% BTW en inclusief  koffie, thee en versnaperingen. De deelnemers ontvangen het boek ‘Leiderschap in Contact’ en werkmateriaal. Aanmelding via info@leiderschapincontact.nl of M.0654304166.

Werkplaatsleiding

Dries met microfoon 2GG-8794-uitsnede1-288x300

Dries Oosterhof is auteur van het boek ‘Leiderschap in  contact’ (2011, 2015 3e druk) en heeft de OrganisatieGyroscoop ontwikkeld.  Gerard Grommers is oprichter van TeamWerkt Organisatie Ontwikkeling. Samen hebben zij het Teams-in-Contact programma en de OrganisatieTeamGyroscoop doorontwikkeld. Een werkboek is in de maak.

Meer informatie over de begeleiders en hun werkwijze: Dries Oosterhof: www.leiderschapincontact.nl  en GerardGrommers: www.teamwerkt.nl

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *