Werkplaats en Proeverij ‘Teams in Contact’

Werkplaats: samen anders kijken, praten, doen!

In deze werkplaats kijken we met de gyroscopische blik naar functioneren van de eigen  organisatie en  het team zelf.  De ruimtelijke en tegelijk organische manier van kijken naar organisaties, afdelingen en teams schept letterlijk en figuurlijk ruimte om eigen waarnemingen en ervaringen drie-dimensionaal te ordenen en  treffende woorden te vinden voor klusters van verschijnselen. Als die ordening voltooid is en weergegeven in een gyroscopisch beeld, kun je als team vanuit een helicopterview het geheel gaan beschouwen:  dan kan (OrgGyroscoop stylistischj a la Theo 2on)balans  tussen en binnen de processen zichtbaar worden alsmede verbanden tussen ogenschijnlijk losstaande feiten en gebeurtenissen.  

 Teams in contact

Een team leert aldus de eigen waarnemingen en bevindingen te ordenen en te diagnosticeren, een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen en – in plaats van overloze discussies -in dialoog te gaan en vanuit een helicopterview naar de eigen vraagstukken te kijken. Het stelt een team in staat om passende oplossingsrichtingen te vinden en een gedragen koers te ontwikkelen.  Samenvattend: met ‘Teams in contact’ bieden wij:
1. Een andere blik: gyroscopisch kijken naar de eigen processen;                                              2. Een andere gesprek: ‘in contact’ de dialoog aangaan;                                                              3.  Een andere beweging: vanuit commitment samen op weg.

Inzetbaarheid                                                                                                                        

Teams in contact’ is voor verschillende doelen inzetbaar:

  •  reflectie en zelfonderzoek: via een gezamenlijke diagnose een gyroscopisch beeld team-verzamelt-ervaringen-2op één A4-tje maken, dat uitnodigt tot actie.
  • fusies en reorganisaties: de identiteiten van de (fuserende) organisaties/ afdelingen/teams naast elkaar in  beeld brengen, verschillen overbruggen en krachten bundelen.
  • bij visie-ontwikkeling: door middel van de OrganisatieTeamGyroscoop een visie  handen en voeten geven.
  • bij weerbarstige vraagstukken: onderzoek naar blokkades en energielekken , waardoor oorzaken gevonden en aangepakt kunnen worden.

Opzet                                                                               De opzet van een ‘Teams-in-Contact werkplaats wordt in goed overleg met het (zelfsturende) team vormgegeven. Tijdsduur en intensiteit worden met elkaar                                                  vastgesteld. Voortschrijdend inzicht leidt waar nodig tot bijsturing.

Proeverijen eerste half jaar 2018        

Om kennis te maken met deze aanpak vinden regelmatig  proeverij-werkplaatsen plaats voor directeuren, managers, teamleiders en/of  teamvertegenwoordigers. Op donderdag 15 februari, donderdag 15 maart, woensdag 11 april , woensdag 16 mei en woensdag 13 juni. organiseren we steeds  zo’n proeverij voor (team)leiders en teamleden.  Locatie: Het Atelier PlattenbergAtelier van Landgoed De Plattenberg in Maarn, goed bereikbaar met auto (parkeren is gratis) en OV.  (www.atelierlanndgoedpalttenberg.nl) De deelnemers gaan met elkaar aan de slag, interactief en actief! Ze beproeven de aangeboden gyroscopische manier van kijken, de bijbehorende ‘taal’ en het schakelen tussen verschillende lagen van contact.

Programma

deel 1: De OrganisatieTeamGyroscoop.  (0.5 uur)                                                     Doel: de kenmerken en principes van deze manier van kijken leren kennen. 

  • Achtergrond en toelichting van de drie processen en hun polariteiten.
  • De principes en werking van contact en balans
  • Verlevendigen van de theorie aan de hand van twee praktijkvoorbeelden.

Foto Brochure Teams in Contactdeel 2: Een Gyroscopisch Beeld vormen                    Doel:  met andere ogen kijken naar de eigen situatie.                                                                                 Op een gestructureerde wijze gaan de deelnemers de kenmerken van de drie vitale processen binnen hun organisatiel/team benoemen en waarderen. Vervolgens gaan ze het ontstane Gyroscopisch Beeld bestuderen op kwaliteit, (on)balans en effectiviteit. In pleno worden elkaars bevindingen besproken, feedback en suggesties uitgewisseld en  ontdekt wat er in grote lijnen te doen staat.

deel 3: Terugblik en evaluatie (15 minuten)

Opzet

De Proeverij is bewust klein van opzet, met maximaal 6 deelnemers uit teams op leidinggevend niveau, naar keuze 1 a 2 deelnemers per organisatie. In een inspirerende omgeving ga je (inter)actief kennismaken met de OrganisatieTeamGyroscoop. Door te oefenen en te ervaren of en op welke wijze u het kunt inzetten in uw eigen organisatie/afdeling/team. De kosten bedragen € 295,- per deelnemer, exclusief 21% BTW en inclusief  koffie, thee en versnaperingen. De deelnemers ontvangen het boek ‘Leiderschap in Contact’ en werkmateriaal. Aanmelding via info@leiderschapincontact.nl of M.0654304166.

Werkplaatsleiding

Dries met microfoon 2GG-8794-uitsnede1-288x300

Dries Oosterhof is auteur van het boek ‘Leiderschap in  contact’ (2011, 2015 3e druk) en heeft de OrganisatieGyroscoop ontwikkeld.  Gerard Grommers is oprichter van TeamWerkt Organisatie Ontwikkeling. Samen hebben zij het Teams-in-Contact programma en de OrganisatieTeamGyroscoop doorontwikkeld. Een werkboek is in de maak.

Meer informatie over de begeleiders en hun werkwijze: Dries Oosterhof: www.leiderschapincontact.nl  en GerardGrommers: www.teamwerkt.nl

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *