Een krachtig duo

Uitgangspunten van mijn werk

Leiderschap en contact vormen primaire invalshoeken van mijn werk.  Beide zijn bij leiding en medewerkers essentiële  kwaliteiten om je doelen te realiseren. Daar sta ik niet alleen in, dat wordt bevestigd in een breed arsenaal aan vaklitteratuur.  Want zodra mensen enerzijds met elkaar in contact staan en anderzijds met de nagestreefde doelen, er in geloven en ze met elkaar ‘beleven’, bewerkstellig je resultaten die beklijven. Zonder dat loopt het niet lekker, zijn er teveel misverstanden, klagen klanten/patienten, cliënten, bewoners . Tegelijkertijd zie je vaak een kloof tussen leiding en medewerkers. Wanneer leiderschap ´in contact´ is en de twee een sterk duo  vormen ontstaan interessante effecten,  zoals eigenaarschap, verantwoordelijkheidsgevoel en Initiatiefkracht. Tegelijkertijd zie je die hand in hand gaan met samenwerking en oog voor het geheel Ik heb het  in diverse projecten meegemaakt, het zijn de bouwstenen voor het Rijnlands model.

Rondleiding

Op deze website vertel ik over wat contact in de weg kan zitten en hoe je het kunt versterken of herstellen. Ik vertelt over hinderlijke fenomenen – zelfs uit het verleden – die  de nagestreefde doelen stevig in de weg staan. Over voor wie deze benadering bedoeld is. Over mijn tool-box en de daarin aanwezige contactuele invalshoeken, coachingsvarianten en werkplaatsen.  Het boeiende is dat de twee-eenheid leiderschap en contact (met een variant op onze voetbalmeester) je niet meer loslaat zodra je de crux doorhebt. Ruim 40 jaar heb ik deze benadering – eerst impliciet en later expliciet – gehanteerd en door voortschrijdend inzicht aangescherpt. Met plezier en succes. Nog steeds.

Boek en verhaal

Ik vertel iets over mijn boek ‘Leiderschap in Contact’ waarin  dat alles uitvoerig beschreven staat. en dat veel van mijn opdrachtgevers een vruchtbare leidraad vormde en vormt.  Je kunt de introductie hier lezen en het boek als E-book voor €15,00 downloaden of als paperback  bestellen (€23,95 ex verzendkosten).  En tot slot kun je iets lezen over mijn werkbiografie, de voorkant en ….achterkant van mijn CV. Een keer komen praten, hieronder zie je de contactmogelijkheden

„….dat ‘in contact’ concept van jou is goud waard. Dat heeft al zoveel bewustzijn opgeleverd. We waren veel vaker uit contact dan we beseften…..”