Een krachtig duo

Uitgangspunten van mijn werk

Leiderschap en contact vormen primaire invalshoeken van mijn werk. Beide zijn bij leiding en medewerkers  basale kwaliteiten om je doelen te realiseren. Doordat mensen zich aan die doelen verbinden, er in geloven en ze collectief ‘leven’ . Met resultaten die daardoor beklijven. Zonder dat loopt het niet lekker, zijn er teveel misverstanden, klagen klanten en is er een kloof tussen leiding en medewerkers. Wanneer leiderschap ´in contact´ is en de twee een sterk en breed gedragen duo  vormen ontstaan interessante fenomenen. Met name dat verantwoordelijkheidsgevoel en Initiatiefkracht op individueel niveau hand in hand gaan met samenwerking en oog voor het geheel op collectief niveau. Ik heb het  in diverse projecten meegemaakt, het zijn de bouwstenen voor het Rijnlands model.

Rondleiding

Op deze website vertel ik er graag over. Over hinderlijke fenomenen – zelfs uit het verleden – die  de nagestreefde doelen stevig in de weg staan. Over voor wie deze benadering bedoeld is. Over mijn tool-box en de daarin aanwezige contactuele invalshoeken, coachingsvarianten en werkplaatsen.  Het boeiende is dat de twee-eenheid leiderschap en contact (met een variant op onze voetbalmeester) je niet meer loslaat zodra je de crux doorhebt. Ruim 40 jaar heb ik deze benadering – eerst impliciet en later expliciet – gehanteerd en door voortschrijdend inzicht aangescherpt. Met plezier en succes. Nog steeds.

Boek en verhaal

Ik vertel iets over mijn boek ‘Leiderschap in Contact’ waarin  dat alles uitvoerig beschreven staat. en dat veel van mijn opdrachtgevers een vruchtbare leidraad vormde en vormt.  Je kunt de introductie hier lezen en het boek als E-book voor €15,00 downloaden of als paperback  bestellen (€23,95 ex verzendkosten).  En tot slot kun je iets lezen over mijn werkbiografie, de voorkant en ….achterkant van mijn CV. Een keer komen praten, hieronder zie je de contactmogelijkheden

„….dat ‘in contact’ concept van jou is goud waard. Dat heeft al zoveel bewustzijn opgeleverd. We waren veel vaker uit contact dan we beseften…..”