De stekker zit niet in het stopcontact

Als zoon van een elektriciën werd ik er mee groot gebracht: ‘zonder contact geen stroom’ en ‘bij verkeerd’ contact of een ondeugdelijke elektrische installatie, kortsluiting en stoppen die doorslaan. Ik moest als jonge jongen ook regelmatig naar klanten waar ‘iets’ het niet deed. Jongen, riep mijn vader dan, ga jij even naar de gezusters Wolters, de televisie doet het niet. Meestal was het simpel, want ook de schemerlamp deed het niet.  M.a.w. de stekker zat niet in het stopcontact. En als die er dan weer inzat en alles het weer deed verliet ik als ‘tovenaar’ hun huiskamer.

 

In mijn huidige werk als andragoog en consultant/coach moet ik ook regelmatig uitvliegen, dan ‘doet een organisatie het niet’ en zit op een of andere manier de stekker niet in het stopcontact, zijn menselijke draden verkeerd verbonden of deugt de hele contactuele installatie niet.  Dan moet de contactuele elektriciën eraan te pas komen, allesbehalve een tovenaar. En de oorzaak kan overal in zitten, niet in het minst omdat menselijk contact beduidend weerbarstiger blijkt dan de elektrische pendant. 

Merk je dat te veel storingen en misverstanden het onderlinge contact in jouw team en/of organisatie  in de weg zitten? Dat daardoor het zakelijk verkeer stroef verloopt? Wil jij ook eens je contactuele netwerk een onderhoudsbeurt geven?  Opdat alle in- en interne menselijke interacties wat vanzelfsprekender gaan verlopen? Bekijk dan op mijn website leiderschapincontact.nl. de mogelijke Coachingsvormen en Werkplaatsen of neem direct contact op.