Intervisie

Intervisie is een ongelooflijk sterk instrument om de samenwerking en kwaliteitsontwikkeling binnen (project)teams te versnellen. De eerste fase is in feite een vorm van supervisie, waarbij het team onder begeleiding een aantal  technieken en methoden aanleert. Kenmerk daarvan dat een proces in gang gezet wordt van discussie naar dialoog, van meningen ‘tegenover elkaar’ naar meningen ‘naast elkaar’. De dialoog heeft als belangrijkste eigenschap dat er reflectie plaatsvindt op eigen en andersmans standpunten. Door gezamenlijke leerpunten en conclusies te trekken ontstaat – veel meer dan bij discussie – een lerend klimaat. Wanneer de teamleden het vertrouwen hebben gekregen dat ze zelfstandig door kunnen trekt de begeleider zich terug en blijft ie op afroep beschikbaar.

“de eenvoudige maar krachtige concepten die je aanreikt helpen ons  bij ingewikkelde situaties de rust te bewaren”