De gelaagdheid van contact

De kunst van het schakelen

In hoofdstuk 2 van ‘Leiderschap in Contact’ ga ik uit van drie lagen van de werkelijkheid, die ieder een andere manier van contact maken vergen. De drie zie je hiernaast weergeven in een schemaatje.

De eerste twee zijn over het algemeen wel bekend en , de derde is van een andere orde. Je krijgt er mee te maken wanneer je als team je organisatie op een hoger plan wil brengen en op zoek gaat naar de essentie van wat je wilt bereiken. Of als je geconfronteerd wordt met vraagstukken die niet direct aanwijsbare oorzaken hebben. Elk team krijgt er in de loop van zijn bestaan mee te maken en het is de kunst van de teamleden (en met name de leidinggevende) een teamklimaat en teamniveau te creëren waarin cruciale opgaven en lastige vraagstukken herkend, erkend, doorgelicht en adequaat aangepakt worden. Ware schakelkunst kun je wel zeggen. Bepaald geen soft klimaat, wel direct, respectvol en verantwoordelijk Zoals gezegd, in mijn boek wordt dit drie lagen principe uitvoerig toegelicht onder de titels: Drie lagen van de werkelijkhied, Contact met de lagen, De kunst van het schakelen, De kracht van stille kennis, Stop….contact en Contact maken met de contextlaag.

Teamcoaching is hier een vruchtbare werkvorm om de kunst van het schakelen in de vingers te krijgen en ook in de Werkplaats Teams in Contact besteden we er in het werken met de OrganisatieTeamGyroscoop ruimschoots aandacht aan.