De Gyroscopische Blik

We maken  in de werkplaatsen en tijdens het coachen en sparren  bij tijd en wijle gebruik van eenvoudige modellen.  Na gebruik worden ze weer even gemakkelijk terzijde geschoven. Ze helpen om even met een frisse blik naar de eigen werkelijkheid te kijken en nieuwe invalshoeken voor verbetering te ontdekken. Zo’n model, dat ooit in eigen beheer met een aantal collega’s ontwikkeld is, is de OrganisatieGyroscoop., waarin  drie vitale organisatieprocessen  in hun samenhang tot uitdrukking worden gebracht. Ik werk graag met dit model omdat het eenvoudig, tijdloos, bewustmakend en ‘niet sturend’ is. Het is ook eerder een manier van kijken dan een model, we spreken dan ook van Gyroscopische Blik. In de hoofdtukken 4 en 5 van mijn boek staat een uitvoerige beschrijving. In 2016 hebben we voor het vakblad voor schoolleiders en -bestuurders De Nieuwe Meso een artikel geschreven over de SchoolGyroscoop, die alleen qua terminologie is aangepast voor het gebruik in scholen. De principes blijven dezelfde. Klik hier: De Nieuwe Meso – juni 2016 – De Schoolgyroscoop als hulpmiddel

Krachtige eigenschappen

De OrganisatieGyroscoop is zo aantrekkelijk omdat zij een aantal krachtige eigenschappen heeft. Ze helpt  de onbalans in een organisatie te bepalen en te herstellen.  Ze geeft een totaalbeeld van een situatie op één A4-tje en loodst je naar de kern van een vraagstuk. Ze is inzetbaar op alle niveaus. Ze vult feiten en cijfers aan met de  werkelijkheid achter die cijfers. Ze nodigt uit tot dialoog en verdieping van inzichten, en helpt ‘stille kennis’  van betrokkenen collectief te maken. Ze  is geheel naar eigen hand te zetten, niet gebonden aan voorgedrukte vragenlijsten. Ze helpt een gemeenschappelijk referentiekader en taalgebruik te scheppen. en is bij uitstek geschikt als navigatiemiddel voor zelfsturende teams.

Eigen maken

Het (leren) werken met de OrganisatieGyroscoop kan in verschillende werkvormen ingezet worden, zoals organisatie-, team– en executive coaching, Zoe ook de Werkplaats ‘Teams in Contact’, waarvoor we het instrument door-ontwikkeld hebben tot een tool voor (zelfsturende) teams.