Boek ‘Leiderschap in Contact’

In 2016 is de derde druk mijn boek ‘Leiderschap in Contact’ uitgekomen. Dat is al weer even geleden zou je zeggen. Maar het boek concentreert zich op ‘contact’ als een cruciale factor voor de impact van de leider. De impact op zijn/haar medewerkers, de medewerkers op elkaar, van leiders en medewerkers op hun organisaties (en omgekeerd) en organisaties op hun omgeving (en vice versa..).   En die impact is van alle tijden en daarmee tijdloos.De inhoud wordt gelardeerd met vele verhalen uit de praktijk, aangeleverd door een achttal Nederlandse directeuren, die contact hoog in het vaandel hadden en hebben staan. In deel IV worden hun verhalen integraal weergegeven. Ook al zijn deze directeuren vrijwel allemaal met pensioen, toch zijn hun verhalen nog geheel en al van deze tijd. Ook het drama van de Hermitage Amsterdam is inmiddels bekend. En toch is ook dit verhaal van Ernst Veen met zijn vele contactuele elementen nog steeds van deze tijd. En het vertelt ons ook:  als het contact om wat voor reden dan ook wordt verbroken valt het hele bouwwerk in elkaar.

Het boek wordt door menig directeur en manager  – als naslagwerk en middel om scherp te blijven –  gebruikt. In mijn coachingspraktijk dragen ze het vaak bij zich en geregeld leggen ze vragen en dilemma’s voor die al lezend werden opgeroepen. Een veel gehoorde reactie: “…het is toegankelijk en makkelijk leesbaar en tegelijkertijd verdiepend. Het houdt me bij de les…”

Inhoudsoverzicht

Woord vooraf

Introductie (klik hier)

DEEL 1 De basis-ingrediënten voor leiderschap in Contact.

DEEL II: Leiden vanuit het midden: de kunst van het uitbalanceren.

DEEL III: Het contact met de stakeholders: van overeenkomst tot commitment.

DEEL IV : Inspirerende Leiders in Contact.

Ga naar de winkelwagen om het boek als paperback of als e-book (download)  te bestellen. Prijs paperback: € 23,95, prijs e-book: € 15,=

Naar de winkelwagen

Colofon:

Copyright: Dries Oosterhof 1e druk: 2011, 2e druk: 2013, 3e druk: 2016, vanaf 2018, Printing on Demand en vanaf 2020 ook als E-book.

Uitgever: Back2Base Publishing

Redactie: Niels van der Mast

Eindredactie: Fred Zurel

Illustraties: Dutch Noodles, Ra van der Hoek

Cover ontwerp: Ivar Hamelink

Vormgeving F&N Boekservice

Druk: Interfax BV