Teams uit contact

Teams kunnen stevig uit contact zijn, zowel leden onderling als in de afstemming met andere teams. De beide cartoons geven de uitersten hiervan treffend weer:, Ofwel ieder gaat zijn eigen gang ofwel er is voortdurend wrijving en een ruzie-achtige sfeer die rechtstreeks in een conflict kan uitmonden. En alles wat daar tussenin zit natuurlijk. Kenmerkend is dat een gezond evenwicht tussen individu en collectief verloren is gegaan. Met behulp van de volgende werkvormen en instrumenten is dat evenwicht te herstellen. Teamcoaching en de Werkplaatsen Teams in Contact  en Verborgen Bestuurders-onderzoek zijn hier behulpzame werkvormen. De Gelaagdheid van Contact  en de Organisatie(Team)Gyroscoop zijn bij dit alles leerzame  en patroon-doorbrekende instrumenten.

Voor het vinden van de passende werkvorm en benadering neem contact met me op.