Leiden vanuit het midden

De derde pijler van Leiderschap in Contact richt zich op leider in zijn/haar organisatie organisatie. Voor ons doel gebruiken we hier de metafoor van de leider als de spil van het organisatiekrachtenveld. Deze spil-metafoor heeft een krachtige werking. De manager plaatst zich niet buiten dat krachtenveld, nee hij bevindt zich er midden in. De vraag is: wie is de regisseur, de processen of hijzelf? Gaat ie reactief met situaties om en is ie steeds een fractie te laat of te vroeg; of is ie de aangever van wat anderen ‘op het organisatietoneel tot uitdrukking moeten brengen’ en schept ie een proactief/creatief klimaat. Daarom kijken we in deze Werkplaats naar de leider als de mens die elke dag voor de boeiende uitdaging staat de vaak tegengestelde krachten binnen zijn organisatie te overbruggen. Die daartoe moet weten of aanvoelen wat er gaande is en tegelijkertijd in de gaten moet hebben wat hij teweeg brengt met zijn werkstijl en beslissingen.

We onderzoeken onbevangen en grondig de contactuele (on)balans van elke deelnemer. We kijken heel specifiek waar voor ieder de verbeteropties liggen en hoe die met relatief geringe inspanning gerealiseerd kunnen worden. Al doende wordt gewerkt aan een stevige basis voor wat tegenwoordig zo mooi heet: integraal en verbindend leiderschap.