Interventures

Sommige zich herhalende en remmende patronen in organisaties vragen om een a-typische aanpak. Een interventureteam is erop gericht dat te bewerkstelligen. Wat is een interventionteam?

Interventure is een woordcombinatie van ‘adventure’ en ‘intervention’. Het gaat om de uitdaging om vernieuwende processen in gang te zetten (adventure). Startpunt is altijd het moment waar je het niet meer weet of nog niet weet. Waar meer van hetzelfde geen oplossing biedt of waar de behoefte bestaat uit de bestaande patronen te stappen.  Begeleiding en deelnemers worden samen uitgedaagd om met nieuwe denkbeelden te experimenteren en gaandeweg nieuwe gedragspatronen, nieuwe manieren van samenwerken, te onderzoeken en te ontwikkelen. 

Het woord Intervention laat zien dat het om echte veranderingsinitiatieven gaat en daarvan te leren. Het handelt om om kleinschalige interventies door kleine teams, waarbij het uitgangspunt is een steen te verleggen in de rivier. In de hoop daarmee een duurzame beweging in gang te zetten. ‘Inter’ (tussen) duidt erop dat de methode zich naast persoonlijke ontwikkeling vooral  richt op leerprocessen  tussen personen.  Individueel leren en collectief leren gaan hand in hand. 

Essentieel is  een sterke betrokkenheid van de professionele deelnemers op het actuele vraagstuk/thema. Als begeleider stimuleer ik een interventure-team om het gekozen thema vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. Een interventure-proces kent daarbij een 4-tal fasen:

  1. inter- en supervisie: wat betekent het vraagstuk voor ieder persoonlijk
  2. de kijk op het vraagstuk  verbreden en verdiepen.
  3. toetsing aan de praktijk door anderen erin te betrekken en in de praktijk te gaan experimenteren
  4. Overdracht naar de organisatie: interactief de ontdekkingen en leerervaringen tot leven brengen en in werking zetten..

Geinteresseerd? Mail of bel me.