Introductie boek ‘Leiderschap in Contact’

“Introductie

Waarom een boek over leiderschap ‘in contact’? Tien jaar geleden kwamen die twee begrippen haast als vanzelf samen. Steeds meer ben ik de koppeling van deze fenomenen als fundamenteel gaan zien. Dat besef is er extra op momenten dat die koppeling ontbreekt en op zichzelf competente leiders weliswaar veel communiceren, maar niet ‘in contact’ zijn. Ik zie dat leiders uit contact – vanwege hun positie en verantwoordelijkheid – meer dan wie ook een negatieve impact hebben op het welzijn van mens en organisatie. En dat er op dat punt veel winst te behalen valt. Het fenemomeen is me steeds meer gaan boeien. Ik ben me in toenemende mate bewust geworden dat ‘in’ en ‘uit’ contact gaan uiterst subtiele mechanismen kent…. voor je het weet schiet je eruit: innerlijk emigreren noem ik dat later. Zelfs leiders die zichzelf een contactmens vinden lopen daar tegenaan.
En dat in een tijdperk waarin het gebruik van sociale media een enorme vlucht heeft genomen. Media die contact makkelijker en sneller maken, maar ook oppervlakkiger. Die bovendien bewerkstelligen dat organisaties te maken hebben gekregen met medewerkers die voortdurend wegduiken in hun virtuele werkelijkheid. Ik zie dat het voor de leiding een steeds uitdagender klus is geworden om mensen aan hun organisatie te binden. Leiderschap in Contact is in toenemende mate een noodzaak geworden.Ik ben er maar eens goed voor gaan zitten, heb al mijn inzichten, ervaringen en concepten gebundeld, heb over het onderwerp vele gesprekken gevoerd en… ben gaan schrijven. De vrucht daarvan ligt voor je. Overigens: ik schrijf het boek in de hij-vorm, maar uiteraard kan daarvoor ook ‘zij’ gelezen worden.
Contact en leiderschap
Als zoon van een elektriciën werd ik er mee groot gebracht: ‘zonder contact geen stroom’ en ‘bij verkeerd’ contact of een ondeugdelijke elektrische installatie, kortsluiting en stoppen die doorslaan. Ik moest als jonge jongen ook regelmatig naar klanten waar ‘iets’ het niet deed. Jongen, riep mijn vader dan, ga jij even naar de gezusters Wolters, de televisie doet het niet. En als die het dan weer deed verliet ik als ‘tovenaar’ hun huiskamer. In mijn huidige werk als consultant/coach moet ik ook regelmatig uitvliegen, dan doet een organisatie het niet en zit op een of andere manier de stekker niet in het stopcontact, zijn menselijke draden verkeerd verbonden of deugt de hele contactuele installatie niet. Dan blijkt ook meer dan eens dat de betrokken leidinggevende daar een aandee in heeft, allerlei weerstand oproept en een organisatie ‘zonder stroom doet zitten’. Dan moet de contactuele elektriciën eraan te pas komen, allesbehalve een tovenaar. En de oorzaak kan overal in zitten, niet in het minst omdat menselijk contact beduidend weerbarstiger blijkt dan de elektrische pendant.
Ik hou van etymologie, het zoeken naar de oorspronkelijke betekenis van woorden. ‘Contact’ blijkt af te stammen van het Latijn ‘con-tangere’ = elkaar (aan)raken. In contact raak je elkaar aan. Het doet iets met je waardoor je innerlijk en/of uiterlijk in beweging komt. Dat geldt in organisaties voor ”

Excerpt From: Dries Oosterhof. “Leiderschap in contact.” iBooks.

Excerpt From: Dries Oosterhof. “Leiderschap in contact.” iBooks.

Excerpt From: Dries Oosterhof. “Leiderschap in contact.” iBooks.