Werkplaats: ‘Leidinggeven als balanceerkunst’

Voor wie:  (Project)managers in de rol van Change Agent.

Doel van deze Werkplaats:

Basisstof: Hoofdstuk 4 t/m 9 van het boek ‘Leiderschap in.Contact’

Duur:  6 dagen met tussenpozen voor oefening in de praktijk en thuisstudie. 

Aantal deelnemers: maximaal 8

Werkwijze: Levendige interactie van eigen casussen, zelfonderzoek, theorie en methodsch werken. Het programma wordt in afstemming met de deelnemersgroep gemaakt en naar bevind van zaken bijgesteld.

Onderwerpen:

Begeleiding: Deze werkplaats doe ik samen met Gerard Grommers. Gerard is oprichter van TeamWerkt Organisatie Ontwikkeling. (www.teamwerkt.nl). Samen hebben wij de OrganisatieGyroscoop, waar we in fit programma gebruik van maken, doorontwikkeld.  Voor een oriënterend gesprek E.driesoosterhof@hetnet.nl of M.06 5430 4166