MASTERCLASS: Regie vanuit de kern

De Leider als Regisseur                                                                                                           Een unieke en waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van jezelf en je organisatie!

Wij leven en werken allen in een dynamische en complexe wereld, een wereld die continu verandert, snel verandert! Dat is een open deur, maar het plaatst een organisatie en haar leiders wel voor voortdurend nieuwe situaties en uitdagingen. Soms worden die uitdagingen als een weerbarstig vraagstuk ervaren. Dan wordt de complexiteit tot iets ingewikkelds. Dan treedt bij tijd en wijle een hardnekkige herhaling van zetten op. Ervaren leidinggevenden  dit in hun werk met een zekere regelmaat, breek er dan eens een paar dagen tussenuit. Breng de complexiteit terug naar zijn kern en verruim je confortzone. Om van daaruit op een nieuwe en verrassende manier regie te gaan voeren. We noemen dat: De leider als regisseur

Theaterregisseur en coach Lieneke Molag en ikzelf staan aan de basis van dit unieke programma. Via hen beide worden managementontwikkeling en theatrale regievoering tot een krachtige aanpak samengesmeed. Resultaat: een inspirerend en vernieuwend programma, volledig toegesneden op de ontwikkelingsfase van de eigen organisatie. Waarin de ledinggevenden zelf, de vraagstukken van hun organisatie(onderdeel) en de opgaven waar ze voor gesteld staan, dus centraal staan.  De begeleiders en overige deelnemers functioneren  daarbij als een uiterst bruikbare spiegel.

Programma Weekplaats:

Ik JijUitgangspunt voor de Werkplaats is dat de regierol van een leider essentieel is op momenten dat het erop aan komt. Dat je op het juiste moment de goede dingen doet. Die regierol wint aan kracht door een dynamische balans tussen jouzelf, jouw organisatie en haar omgeving i.c. klanten (studenten, patiënten, cliënten, bewoners…). Een disbalans resulteert veelal in ongewenste spanningen met klanten en met en tussen  je mensen.  Dit gaat automatisch ten koste van de bedoeling van wat je met elkaar wilt bereiken. Deze intensieve 6- daagse Masterclass staat dan ook volledig in het teken van de verbinding van je persoonlijke ontwikkeling, je kijk op de vraagstukken die spelen en  jouw theatrale vaardigheden. Regie voeren noemen we dat. Het gaat hierbij vrijwel altijd om een andere manier dan je gewend bent. Een regievoering die jou gaat helpen indringender en effectiever zaken binnen jouw organisatie in beweging te brengen en/of ten goede te keren. Leiderschap tonen op momenten die beslissend zijn.

Inhoud 

Een tweetal thema’s vormen de basis en leidraad voor deze masterclass:

A. In contact komen met jezelf en je organisatie

Patronen van in en uit contact gaan:

Momenten van ‘in en uit contact’ gaan zijn een heel subtiele aangelegenheid, die bij ieder van ons anders zijn. In deze Masterclass creëren we bewustzijn voor die momenten en verkennen we bij onszelf de patronen van ‘innerlijk emigreren’. Je wordt je daarbij bewust hoe en wanneer jij uit het contact met je omgeving stapt. En vooral hoe je daar een positieve wending aan kunt geven.

De gelaagdheid van vraagstukken

We kijken onder de tastbare feiten en gebeurtenissen. We gaan onze blik verruimen naar het gebied van de niet direct zichtbare maar wel voelbare verschijnselen. Zij blijken, of je dat nu wilt of niet, een sterke invloed uit te oefenen op de dagelijkse gang van zaken. Zei Francis Bacon niet ooit: ‘Het zijn slechte zeelui die menen dat er geen land is wanneer zij slechts zee kunnen zien’. Daarom besteden we ruim aandacht aan het omgaan met en de beïnvloeding van deze ‘zachte’ factoren, vanwege hun krachtige effecten op de vraagstukken die jij zelf inbrengt.

Het creëren van balans
OrgGyroscoop stylistischj a la Theo 2

Als leidraad hierbij gebruiken we deze week de ‘OrganisatieGyroscoop®’, een 3D concept dat focust op drie vitale organisatieproces-sen. We onderzoeken diepgaand met welke van deze drie processen je meer of minder contact hebt, op welke je het meest stuurt en welke aandacht ze nodig hebben om de vraagstukken die jij inbrengt in goede banen te leiden. Je ontwikkelt een sensor voor wat we de middenpositie van de organisatie noemen en hoe je die kunt versterken.

B. Persoonlijke groei én ontwikkeling:

Om ruimte te kunnen scheppen in jezelf en vanuit het ‘midden’ te kunnen werken bestaat dit onderdeel van de Werkplaats uit drie onderdelen:

ValueFraming:

value framing 2 rollen‘Value Framing’ is ontwikkeld door Floor de Ruiter en is gebaseerd op de waardentheorie van ‘Spiral Dynamics’. Voor aanvang van de Masterclass wordt er een zogenaamde Value- scan ingevuld. Deze Value-scan dient als uitgangspunt om meer inzicht te krijgen in de drijfveren en motivatie van de deelnemers.

➢ Innerlijke rust creëren:

Voor versterking van de concentratie en aandacht putten we uit de vele meditatie technieken die er zijn. Voornamelijk wordt tijdens deze maWerkplaats gewerkt met het concept van Chineng Qi Gong en eenvoudige doch effectieve vormen van mindfullness en meditatie.

Ervaringsleren:

Men leert het beste door zelf te ervaren. We leren technieken die acteurs gebruiken op het podium. Oefeningen in het jezelf te laten zien door middel van diverse presentatietechnieken. Durf aanwezig te zijn, awareness oefeningen die het verschil maken tussen kijken en zien, luisteren en horen. Dit allemaal zonder te oordelen.

Opbrengst:

Deze zes invalshoeken tezamen vormen de leidraad voor de Masterclass en leveren de ideale voedingsbodem voor ‘Regie vanuit de Kern’!  Je gaat vanuit groter zelfbewustzijn en een sterke sensor voor wat de organisatie nodig heeft richting en koers bepalen en van daaruit regie voeren. De mensen om je heen merken dat al snel en reageren gemotiveerd en geïnspireerd. De organisatie gaat op een hoger niveau functioneren.

Prachtige locaties

Landhuis GressouxWe organiseren de Masterclass in het voorjaar en vroege zomer van 2017 zowel in Nederland als in Frankrijk. Data en locatie in Nederland worden nader bekend gemaakt, die in Frankrijk is in de week van 14 t/m/ 20 mei 2017 in  ‘Chateau De Gressoux’, een karakteristiek Frans landhuis, gelegen op de top van een heuvel, middenin een beschermd natuurgebied in de Haute Saône. De rust van beide locaties is weldadig en vormt een prettige en ontspannen leeromgeving. Gressoux ligt op de weg van Auxon naar Bougnon, op circa 8 km van Vesoul. De afstand vanaf Utrecht is circa 650 km.

Inspirerende Coaches

foto dries

Dries Oosterhof, Andragogiek en een echte ‘Mensenman’, heeft zich in de rol van adviseur, coach en sparring partner gespecialiseerd in organisatie- en leiderschaps -ontwikkeling. Hij is in staat het spanningsveld tussen mens en organisatie op een bijna tastbare wijze zicht- en voelbaar te maken en met de juiste contactuele ingrediënten positief te beïnvloeden.

Hij geeft op een unieke manier een inkijk in het brede spectrum van psychologie en organisatiekunde. Hij maakt verstaanbaar wat we vaak allang weten. Zijn benaderingswijze heeft een sterk stimulerend effect op wat we hier noemen: ‘Regie vanuit de Kern’.

Organisatie en kosten

  • ➢  De kosten voor de Masterclass in Chateau De Gressoux bedragen op basis van volpension en 6 overnachtingen  € 2.950,- exclusief BTW. Tarief voor ZZP-ers € 1750,- ex BTW. Een overzicht van de kosten voor de Masterclass in Nederland volgt nog.
  • ➢  Het maximum aantal deelnemers  is 8 personen. Hierdoor ontstaat ruimte en tijd voor intensieve aandacht voor ieders persoonlijke vraagstukken en zakelijke dilemma’s, evenals een goede balans tussen actie en rust.
  • ➢  Elke deelnemer ontvangt gratis de boeken:‘Leiderschap in Contact’ van Dries Oosterhof en ‘Value Framing’ van Floor de Ruiter. Beide boeken zijn voor de deelnemers inspirerende naslagwerken met een blijvende actualiteit.
  • ➢  De kosten voor het verblijf in Gressoux zijn exclusief de reiskosten. Wij sturen tijdig een deelnemers lijst zodat desgewenst deelnemers gezamenlijk naar Gressoux kunnen reizen.
  • In 2016 organiseren we 3 informatieavonden, voor nadere berichten zie onze blogs, nieuwsbrief, linkedin en facebook.
  • ➢  Inschrijving: regievanuitdekern@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *