Organisatiecoaching: benaderingswijze, aanpak en effecten

Naast het aanbod van individuele en teamcoachings-activiteiten en inspirerende Werkplaatsens vragen opdrachtgevers regelmatig ondersteuning bij leiderschaps- en organisatieontwikkelingsprojecten, vaak met weerbarstig gebleken vraagstukken of problemen als aangrijpingspunt. Een aantal voorbeelden:

Onze aanpak is erop gericht de achterliggende verhalen te leren kennen en te verstaan, de zogenaamde ‘onderstromen’ zichtbaar en positief beïnvloedbaar te maken. Er wordt tijd en ruimte gecreëerd om de verschijnselen te doorgronden en naar effectieve oplossingen te zoeken. Dat kan een relatief kleine (maar o zo effectieve) verandering zijn, soms blijkt wat meer begeleiding en coaching nodig. Ook kan het instellen van een interventure-team een passende benadering lijken (zie aldaar)  Elke benadering vereist van alle betrokkenen en zeker bij de leiding de bereidheid aan eerlijke en kritische zelfreflectie te doen. Hoe dat gebeurt varieert per situatie, vraagstelling, problematiek, wensen….etc. Ons kenningsmakings-gesprek geeft daarover een eerste duidelijkheid. Daarna worden stappen gezet die voortvloeien uit voortschrijdend inzicht.

Voor een afspraak bel of mail me.