Hinderlijke fenomenen

Er zijn van die verschijnselen in organisaties die een goede voortgang stevig in de weg staan. De verleiding is groot ze als gevolg van externe oorzaken te zien, soms terecht. Maar vaker ligt de oorzaak i.c. bron van die verschijnselen in de organisatie zelf. Ik schets in dat licht een 5-tal patroonmatige fenomenen: organisaties uit balans, teams uit contact, verborgen bestuurders, de gekwetste organisatie en  de vertrouwensbreuk. Fenomenen die ik door de jaren heen – ook in mengvorm – regelmatig ben tegengekomen. Waar leiding en medewerkers knap last van hadden en tegelijk onmacht voelden ze te doorbreken. Ik  geef een voorschot op de mogelijkheden om ze aan te pakken en  –  letterlijk en figuurlijk – op te lossen. Mogelijkheden die je terugvindt onder coachingsvarianten en werkplaatsen.