Recensie 3

 

‘Leiderschap in contact’ van Dries Oosterhof is niet direct heel vernieuwend, maar wel interessant om te lezen. De reden hiervoor is dat het boek gaat over de harde begrippen ‘Verbinden’ en ‘Vertrouwen’, die door de auteur onder andere zijn doorvertaald in drie ‘lagen van contact’. Bovendien legt hij de link met de ‘buitenwereld’. Prima leesvoer kortom dat het belang van verbinding met de omgeving en vertrouwen duidelijk maakt.

‘Leiderschap in contact’ van Dries Oosterhof bestaat uit vier delen en is redelijk makkelijk leesbaar, hoewel sommige stukken wat ‘taai’ of een beetje vaag zijn. Het gedachtegoed van de auteur is echter logisch, en hij onderbouwt de zaak met theorie én praktijkervaring. Dat alles komt samen in een prima visualisatie, de ‘organisatiegyroscoop’.

Oosterhof legt de nadruk op het realiseren van balans. Wat mij betreft zit hier meteen de uitdaging; Het bereiken van balans op individueel of organisatieniveau is namelijk een lastige opgave. Binnen en buiten organisaties is er voortdurend beweging met als gevolg een doorlopende wijziging van belangen, wat uiteindelijk zorgt voor de continue dreiging van het verstoren van de gewenste balans. Het goed in contact blijven met de stakeholders is dus van essentieel belang, en wat dit betreft is er binnen organisaties nog wel het één en ander te doen. Als er namelijk iets is wat organisaties missen, dan is het wel de flexibiliteit die nodig is om in te spelen op situaties die doorlopend wijzigen. Dit wordt mede veroorzaakt door interne focus op de verkeerde dingen en daarnaast het ontbreken van visie binnen de top.

‘Leiderschap in contact’ bevat ook een aantal interviews met bestuurders die het gedachtegoed van de auteur omarmen. Daarin valt op dat het realiseren van verbinding met de werkvloer de basis is voor het realiseren van succes. Het gaat er dus om de mens en al zijn talenten te faciliteren om verbinding te maken met de belangrijkste stakeholder: De Klant. Kortom, niet denken in systemen, processen, cijfers en structuren, dit zijn feitelijk slechts hulpmiddelen. En denk niet in koude cijfers vanuit de boekhoudkundige benadering. Gerrit Breeman van Volkshuisvesting Arnhem verwoordt dat mooi: ‘Als er iets niet in een kengetal te vangen valt, is het de mens’. Deze opmerking is wat mij betreft van toepassing op werknemers én klanten, en de mens is waar succesvol ondernemen en het runnen van een non-profitorganisatie bij begint.

Wat Oosterhof de ‘verborgen bestuurders voor leiders’ noemt, was voor mij een extra eye-opener. Feitelijk gaat het dan om elementen van gedrag, waarvan wij vaak zelf niet eens in de gaten hebben dat deze een duidelijke invloed hebben op ons dagelijkse doen en laten. Ik ben van mening dat deze inzichten voor iedereen van toegevoegde waarde zijn, en zeker niet alleen voor managers. ‘Vertrouw (altijd) alleen op je eigen oordeel’ kan bijvoorbeeld zo’n verborgen bestuurder zijn. Verborgen maar, dus wel duidelijk van invloed.

Het boek is zeker interessant maar zal lang niet iedereen aanspreken, waarbij ik vooral denk aan de conservatieve en hiërarchisch ingestelde managers die niet openstaan voor nieuwe inzichten. Voor degenen die echter wel openstaan voor nieuwe inzichten heeft de auteur een mooi stuk werk opgeleverd.

Over Richard van der Lee

Richard van der Lee werkt als ZAV’er (Zelfstandig Aanjager van Vervanging) onder de naam Visie op Talent en is daarnaast auteur van diverse managementboeken. Hij publiceert regelmatig artikelen en blogs op diverse websites in binnen en buitenland over de driehoek talentontwikkeling-Leiderschap-nieuwe organisatievormen. Hij is alumnus van Business School Nederland, de Action Learning MBA