Teamcohesie door muzikale portretten

Voor wie: teams op elk niveau van de organisatie

Doel: op speelse wijze de teamcohesie versterken.

Duur: 1 dagdeel

Begeleiders/spelers: Dries Oosterhof (percussie) en Niek Edeling (diverse instrumenten) of Sido van der Meulen (keyboard/piano)

 

Via een verrassende invalshoek stel je jezelf als team in de gelegenheid de onderlinge cohesie op een speelse manier te versterken.  Met een muzikaal duo gaan we in deze workshop, gewapend met diverse melodische en ritme-instrumenten, met het team aan de slag.

Aan de hand van een viertal vragen geeft het team ons (en daarmee ook elkaar) levendige informatie over elk teamlid afzonderlijk en aan het eind over het team als geheel. Op basis van die informatie improviseren wij een muzikaal portret, dat door middel van een creatief samenspel van klank en ritme elk van de de teamleden en het team als collectief uitbeeldt. Daardoor ontstaat spelenderwijs een intensief en constructief feedbackproces, dat de basis legt voor een frisse kijk op elkaar en op het team als geheel. Dat geeft op zijn beurt voeding aan nieuwe perspectieven en initiatieven. Deze vorm is goed te integreren in de hierboven genoemde workshop ‘Versterking teamcohesie’

Wil je met jouw team op een luchtige, positieve en tegelijkertijd indringende manier aan de versterking van de teamcohesie werken neem dan voor meer informatie over de 0,5-daagse workshop “Teamcohesie via muzikale portretten” contact op. Fascinerend, uniek en onverwacht effectief.

Achtergrondinformatie

Muziek kent vele nuances en de goede luisteraar hoort al snel disharmonie en verstoring van ritme, zoals dat ook in organisaties het geval kan zijn. Menselijk gedrag kent vele ritmische aspecten zonder dat we ons daar zo bewust van zijn: tempo, vertraging, luidheid, hoge tonen, lage tonen, eentonigheid, afwisseling, rust, onrust, dwingendheid, Jaren geleden zaten mijn collega Sido van der Meulen en ik een beetje te freewheelen op onze instrumenten, piano en slagwerk. Als vanzelf zaten we ineens een improvisatie op een van onze deelnemers te spelen en vervolgens nog een op een ander; we begonnen er lol in krijgen: hier ontstond als het ware een muzikaal portret. Het idee ontstond om er de deelnemersgroep van onze toenmalige Masterclass Veranderingsmanagement mee te verrassen na afloop van hun ‘eindpresentatie’.  Als ludiek element en apotheose van een indringend persoonlijk avontuur. We hebben het geweten: de muzikale portretten sloegen in als een bom. Het deed ons beseffen dat je via muziek mensen op een andere laag raakt en dat gebeurde dus ook volop. We hebben het erin gelaten op aandringen van de deelnemers, dit was geen grapje meer. “Dit was uniek en waardevol”,  zei men. Zo hebben we dat al meer dan 10 jaar gedaan, ook in de eenjarige managementopleiding in Zwitserland met een groep van wel 18 deelnemers. Later heb ik dezelfde soort ervaring opgedaan met de muzikant Niek Edeling op het Inspiratiehuis in Arnhem.