Werkplaats ‘Teams in Contact’

Samen anders kijken – praten – doen.

In deze werkplaats kijken we met de gyroscopische blik naar functioneren van de eigen  organisatie en  het team zelf.  De ruimtelijke en tegelijk organische manier van kijken naar organisaties, afdelingen en teams schept letterlijk en figuurlijk ruimte om eigen waarnemingen en ervaringen drie-dimensionaal te ordenen en  treffende woorden te vinden voor klusters van verschijnselen. Als die ordening voltooid is en weergegeven in een gyroscopisch beeld, kun je als team vanuit een helicopterview het geheel gaan beschouwen:  dan kan (OrgGyroscoop stylistischj a la Theo 2on)balans  tussen en binnen de processen zichtbaar worden alsmede verbanden tussen ogenschijnlijk losstaande feiten en gebeurtenissen.  

 Teams in contact

Een team leert aldus de eigen waarnemingen en bevindingen te ordenen en te diagnosticeren, een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen en – in plaats van oeverloze discussies -in dialoog te gaan en vanuit een helicopterview naar de eigen vraagstukken te kijken. Het stelt een team in staat om passende oplossingsrichtingen te vinden en een gedragen koers te ontwikkelen.  Samenvattend: met ‘Teams in contact’ bieden wij:

1. Een andere blik: gyroscopisch kijken naar de eigen processen;                     

2. Een andere gesprek: ‘in contact’ de dialoog aangaan;                                     

3.  Een andere beweging: vanuit commitment samen op weg.

Inzetbaarheid                                                                                                                        

Teams in contact’ is voor verschillende doelen inzetbaar:

  •  reflectie en zelfonderzoek: via een gezamenlijke verkenning een gyroscopisch beeld team-verzamelt-ervaringen-2op één A4-tje maken, dat uitnodigt tot reflectie op een hoger niveau en ‘anders-dan-anders-actie’.
  • fusies en reorganisaties: de identiteiten van de (fuserende) organisaties/ afdelingen/teams naast elkaar in  beeld brengen, verschillen overbruggen en krachten bundelen.
  • bij visie-ontwikkeling: door middel van de TeamGyroscoop een visie  handen en voeten geven.
  • bij weerbarstige vraagstukken: onderzoek naar blokkades en energielekken , waardoor oorzaken gevonden en aangepakt kunnen worden.

Opzet                                                                              

De opzet van een ‘Teams-in-Contact werkplaats wordt in goed overleg met het (zelfsturende) team vormgegeven. Tijdsduur en intensiteit worden met elkaar vastgesteld. Voortschrijdend inzicht leidt waar nodig tot bijsturing. Wil je eerst aan den lijve ervaren hoe deze opzet werkt, volg dan een van onze proeverijen Teams in Contact, die we met enige regelmaat organiseren.  Voor informatie klik hier: Proeverij Teams in Contact 17 maart 2020

 

Leiding van de Werkplaats

GG-8794-uitsnede1-288x300

Deze werkplaats doe ik samen met Gerard Grommers. Gerard is oprichter van TeamWerkt Organisatie Ontwikkeling. (www.teamwerkt.nl) Samen hebben wij het Teams-in-Contact programma en met  OrganisatieGyroscoop als basis de TeamGyroscoop door-ontwikkeld. Speciaal bedoeld, what’s in a name, voor (zelfsturende) teams die hun functioneren op een hoger plan willen brengen.

,