TEAMS UIT CONTACT

Het is alom bekend: teams kunnen grote moeite hebben bij de ontwikkeling van een gezamenlijke visie en koers. In het ergste geval  lijkt het wel of een team  bestaat uit evenveel organisaties als er teamleden zijn, elk de eigen

kant op kijkend of … elkaar juist voortdurend bestrijdend, al of niet in stilte. Nog een bekend fenomeen: dat je als team – – ondanks alle goede bedoelingen – het onaangename gevoel hebt met de verkeerde dingen bezig te zijn. Het zijn signalen dat je met elkaar in een toestand van onbalans verkeert en in vicieuze cirkels gevangen zit.. Er moet iets gebeuren, maar wat? herken je je hierin, kijk bij de invalshoeken hierboven die ik gebruik om aan dit soort teamvraagstukken te werken.