Voor wie bedoeld

‘Leiderschap in Contact’ is bedoeld voor bestuurders, ondernemers, directeuren, managers,  teamleiders en zelfsturende teams, die ‘inclusief’ naar hun organisatie (willen) kijken, dwz:  inclusief medewerkers, klanten/patienten/clienten, leveranciers, overlegorganen, de directe omgeving van mens en milieu, echt Rijnlands dus. En tegelijkertijd…… ook inclusief hun eigen aandeel in de gang van zaken. Zij vinden het nodig zichzelf regelmatig even onder het vergrootglas te leggen.  Met als credo: ‘Je moet jezelf zo af en toe heel serieus nemen…. om te voorkomen dat het allemaal om jou draait’. Zij gaan voor een gezonde synthese van menselijkheid en zakelijkheid en het creeren van win-win situaties. Zij durven het aan niet precies te weten hoe zulke processen verlopen, zij gaan de spannende ontdekkingsreis aan.

Lees in dit verband ook de paragraaf ‘ Voor wie (niet) bedoeld” uit het hoofdstuk ‘introductie’ van mijn boek.

 

Je leert bij jou nooit een trucje; je benadering is heel consistent; het ene bouwt steeds op het andere voort…”