Werkplaats ‘Cultuur in Beweging’

Voor wie: voor betrokkenen uit verschillende lagen van de organisatie Doel: de kracht van de eigen cultuur aanboren en versterken. Duur: 2 dagen Aantal deelnemers: in pricipe onbeperkt     Begeleiders: Dries Oosterhof e.a.

Via een begeleide vorm van zelfonderzoek wordt eerst de eigen cultuur of culturen (bij fusies) helder in beeld gebracht. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van aanwezige (vaak stille) kennis en ervaring en is een uitstekend alternatief voor onderzoek door derden. Het bewustwordingsproces verloopt veel sneller, het doet een appel op het lerend vermogen van de betrokkenen en er zijn geen dure rapporten nodig. Door de gebruikte invalshoeken en (desgewenst theatrale) methoden leert een groep vanuit verschillende lagen collectief de eigen organisatie, haar cultuur en de onderliggende waarden beter ‘verstaan…zonder mensen te veroordelen. Al doende ontstaan heel organisch impulsen voor organisatieontwikkeling van binnenuit en kunnen haalbare stappen gezet worden om oude ongewenste patronen te doorbreken en nieuwe, productievere te ontwikkelen. De cultuur herwint zijn kracht.

Zeer aan te bevelen voor organisaties die op de drempel van een wezenlijke vernieuwing staan en niet in degekende valkuilen van hoogdravende plannen willen trappen, die bijna altijd op een teleurstelling uitlopen. Thema’s: effectieve en ineffectieve cultuurpatronen, de kracht van onderstromen, stuwende en remmende krachten, het onderkennen van systemische verschijnselen, het fenomeen ‘verborgen bestuurders’ (klik hier), (her)oriëntatie op essentiële waarden, de tegeltjes aan de muur. Ook Interventures (klik hier) zijn (in combinatie met) een krachtige werkvorm (zie Interventures )

Een dergelijk traject vraagt een goede voorbereiding  mail  of  bel  me.