Werkplaats ‘Verborgen Bestuurders’

In deze incompany Werkplaats gaan we de Verborgen Bestuurders binnen de eigen organisatie van de deelnemers ‘aanpakken’. Volgens een beproefde methode gaan we ze ontdekken en benoemen. Om daarna  wegen zoeken om hun invloed ten positieve te keren.

Om verborgen bestuurders boven tafel te halen gaan we in grote lijnen (elke situatie vraagt een net even andere benadering) de volgende stappen zetten:

1. Formuleren van het actuele vraagstuk in de trant van : waarom lukt het ons steeds maar niet om…..of: hoe kunnen we voorkomen dat we steeds in dezelfde valkuilen terechtkomen…? of Hoe kunnen we er de vaart weer inkrijgen…..?

2. Verzamelen van steeds terugkerende situaties incidenten, die oplossing van het vraagstuk in de weg staan.

3. Mauwkeurig en feitelijk.beschrijven van die situaties. Oordelen worden daarbij achterwege gelaten, het gaat om de zuivere waarneming van zich herhalende collectieve gedragingen.      .                             

4. Vanuit die waarnemingen opmaken welke do’s en don’ts dominant zijn: wat heb je hier te doen (do’s) en wat heb je te laten (don’ts).

5. Met behulp van de Waardentheorie van Paul Helwig  vaststellen welke houding en gedrag nodig zijn om uit de impasse te geraken.

6. Met elkaar bepalen hoe deze bevindingen naar de organisatie gecommunicereerd gaan worden. Zet ze eventueel om in scènes en speel ze in kleine groepjes uit. De bedoeling hiervan is om binnen de organisatie of afdeling te checken welke do’s en don’ts herkend worden en welke vanuit de organisatie aangescherpt of aangevuld kunnen worden..

Stap 4 en 5  zijn natuurlijk de lastigste, als dat niet zo was was zou het probleem immers al lang zijn opgelost. Op zulke momenten is – vanwege het gezamenlijke blinde vlek karakter van het vraagstuk – het geschoolde oog van de buitenstaander onmisbaar,

Loop je in je eigen organisatie aan tegen dergelijke onderhuidse en moeilijk grijpbare patronen, dan is deze Werkplaats wellicht iets voor jouw team en/of organisatie. Ook is koppeling aan een Interventure groep mogelijk.

Voor meer informatie en overleg mail of bel.