Werkplaatsen

Werkplaatsen zijn zelf-ontdekkings activiteiten voor teams en/of projectgroepen. Startpunt is altijd een actueel vraagstuk, dat erom vraagt even uit de dagelijkse routines te stappen. Even een of meer rustmomenten om de vingers erachter te krijgen wat er precies speelt en waar de schoen wringt. De rust en tijd die ook nodig is om in een co-creatieve sfeer nieuwe perspectieven te ontdekken. De duur en intensiteit worden afgestemd op de actualiteit en het te behalen resultaat.