Trajecten

methodes4In een eerste verkennend gesprek legt men zijn/haar vraag en behoeften  voor en bekijken we wat voor soort vraag het is en de mogelijkheden om eraan te werken. Ruwweg zijn er drie vormen mogelijk, al of niet met een extra ingrediënt:

Extra mogelijkheid:

In alle gevallen kijken we naar zowel de persoonlijke (en eventueel fysieke) aspecten, de samenwerkingselementen en de zakelijke kanten van het vraagstuk. Hoe dieper je ergens induikt, hoe verrassender vaak de kern van wat er speelt blijkt te zijn. En hoe effectief je eigen benaderingswijze wordt als ie een kwartslag draait. Anders gezegd: met minder energie meer rendement.